2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 07: Planificació i administració de xarxes

P
ROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATS. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
UF1: INTRODUCCIÓ A LES XARXES
Cisco
Accés a la pàgina de l'acadèmia CISCO

Docu
mentació
General
Model de xarxa TPC/IP
TCP/IP Guide
IANA
Documents RFC

Wireshark
Captura de missatges DHCP, HTTP i DNS
Captura de missatges SMTP

Calculadora IP
http://www.vlsm-calc.net/
https://www.site24x7.com/tools/ipv4-subnetcalculator.html
http://www.calculadora-redes.com/
http://www.calculadora-redes.com/ipv6.php
http://www.binaryhexconverter.com/

DNS,DHCP,SMTP,POP,FTP
Procés de resolució de noms DNS

Exercicis

Exàmens


UF3: ADMINISTRACIÓ AVANÇADA DE XARXES
Grups de pràctiques i exàmens

Pràctiques
   
Exàmens