PRÀCTICA 4b: SERVIDOR DHCP DELS ROUTERS CISCO AMB PACKET TRACER

Documentació:
a) http://www.youtube.com/watch?v=fkvuDOOFd0E
b)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xe-3se/3850/dhcp-xe-3se-3850-book/config-dhcp-server.html

Pràctica:
1.-
Amb packet tracert crea afegeix un router de la sèrie 2811 o 1841
2.- Configura el nom del teu router com a Router1.
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot, a on X representa el teu número de grup.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot. Configura les línies 0 a 4. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
6.- Configura el banner amb el següent missatge del dia (MOTD): "Benvinguts al Router1".
7.- Assigna a la interfície fast ethernet 0/0 l'adreça IP 192.168.1.1/24.
8.- Assigna a la interfície fast ethernet 0/1 l'adreça IP 192.168.10.1/24.
9.- Crea un banc d'adreces DHCP o  "DHCP pool" de nom lan1.
10.-  Fes que el servidor DHCP doni adreces  dins del marge  de  la xarxa 192.168.1.0/24.
11.- Fes que el servidor DHCP doni l'adreça 192.168.1.2 com l'adreça del servidor DNS.
12.- Fes que el servidor DHCP doni com adreça del router per defecte 192.168.1.1.
13.- Configura el servidor DHCP per excloure les adreces IP 192.168.1.1 a 192.168.1.10 de l'interval d'assignacions d'adreces IP.
14.- Crea un banc d'adreces DHCP o  "DHCP pool" de nom lan10.
15.-  Fes que el servidor DHCP doni adreces  dins del marge  de  la xarxa 192.168.10.0/24.
16.- Fes que el servidor DHCP doni l'adreça 192.168.10.2 com l'adreça del servidor DNS.
17.- Fes que el servidor DHCP doni com adreça del router per defecte 192.168.10.1.
18.- Configura el servidor DHCP per excloure les adreces IP 192.168.1.1 a 192.168.1.10 de l'interval d'assignacions d'adreces IP.
19.- Salva la configuració del teu router al fitxer startup-config.
20.- Connecta un switch 2960 a la interfície fastethernet0/0 del router per mitjà de cable directa. Connecta dos ordinadors de sobretaula amb configuració automàtica de xarxa i amb cable directa a tres interfcies del switch.
21.- Connecta un switch 2960 a la interfície fastethernet0/1 del router per mitjà de cable directa. Connecta dos ordinadors de sobretaula amb configuració automàtica de xarxa i amb cable directa a tres interfcies del switch.
22.- Comprova les adreces IP de cadascún dels ordinadors. Si no teniu IP, obriu l'interpret d'ordres de cada ordinador i executeu: 1r) ipconfig /release, 2n) ipconfig /renew.
23.- Comproveu la diferència d'adreces IP en funció de la interfície de xarxa.
24.- Comproveu que podeu fer pings des d'equips d'una xarxa a l'altra. Per què?

Diagrama de la xarxa: