Pràctica 1a) VLANs I TRUNK PORTS (PORTS TRONCALS) AMB PACKET TRACER

A) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH00

1.- Configura el nom del teu commutador com a Switch00.
2.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
4.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
5.- Configura 192.168.1.1/24 com adreça IP de gestió del commutador (recorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1).
6.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
7.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
8.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
9.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
10.-
Fes que el port FastEthernet0/9 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
11.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
12.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

B) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH01
1.- Configura el nom del teu commutador com a Switch01.
2.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
4.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
5.- Configura 192.168.1.2/24 com adreça IP de gestió del commutador (recorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1).
6.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
7.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
8- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
9.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
10.-
Fes que el port FastEthernet0/9 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
11.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
12.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

C) TREBALLANT AMB LANS VIRTUALS (VLANs) I PORTS TRONCALS
1.- Connecta un cable creuat entre els ports troncals del Swithc00 i Switch01.
2.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/3 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.10/24.
3.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/10 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.11/24.
4.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/4 del Switch01. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.20/24.
5.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/11 del Switch01. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.21/24.
6.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.11/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
7.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que hi ha connectivitat.
8.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
9.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.11/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
10.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.11/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que hi ha connectivitat.
11.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.20/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
12.- Desconnecta la connexió entre switch's per mitjà dels ports troncals. Uneix amb el cable creauat els ports 22 dels 2 Switch's. Intenta fer un ping entre els ordinadors. Comprova que NO hi ha connectivitat.

D) ESQUEMA DE LA XARXA DE LA PRÀCTICA 1aE) DOCUMENTACIÓ DE LA PRÀCTICA 1a

a)
Conceptes de VLANS

b)
Diagrama d'una VLAN

d) Pagina web oficial de Cisco Catalyst 2960 Series Switch
e) Configuració de VLANs i ports troncals de  Switches Cisco Catalyst 2960: