PROTOCOL D'ENCAMINAMENT DINÀMIC RIPv2 DE ROUTERs CISCO


1- Configuració inicial dels router
1.1- Fes un reset del teu router
1.2- Configura el nom del teu router com a RouterXX (a on X és el teu número de Router).
1.3- Banner: "Benvingut al RouterXX"
(a on X és el teu número de Router d'acord amb la pràctica)
1.4- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
1.5- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà clotfje.
1.6- Configura la contrasenya per accedir via telnet. La contrasenya serà: fjeclot.
1.7- Copia running-config a startup-config.


2- Configuració de les interfícies dels routers i ordinadors
2.1- S'ha d'implementar la xarxa que es pot veure a l'esquema de la pràctica m07uf3pr3a. Has de tenir en compte que:
     a)  Entre tots, us heu de posar d'acord en quina serà la  xarxa assignada a cada grup
     b) Cada grup és reponsable de la configuració dels seu ordinadors i el router de la seva xarxa.
     c) Compte de no oblidar que algunes interfícies serial són DCE i altres DTE. 
2.2- Comprova que pots fer ping entre els routers adjacents al teu. Comprova que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.
2.3- Copia running-config a startup-config.3- Configuració dels router per treballar amb RIPv2
3.1-
Assegurat que l'enrutament està habilitat dins del teu router. Executa ip routing dins del mode de configuració global.
3.2- Configura el teu router:
    * Activa el protocol d'encaminament dinàmic RIPv2
    * Desactiva la funcionalitat de resum automàtica auto-summary.
    *
Desactiva el trànsit RIPv2 innecessari de la interfície FastEthernet0/0 (interfície en mode passive)
    * Indica les xarxes amb les quals té connexió directa el teu router.
3
.3- Copia running-config a startup-config.


4- Comprovacions
4.1- Mostra la taula d'encaminament del teu router i comprova que s'han afegit les noves entrades de tipus R
4.2- Comprova que la mètrica i distància administratives són correctes.
4.3- Comprova que pots fer pings amb els PC de  les altres xarxes

 

DOCUMENTACIÓ
Documentació sobre el concepte de mètrica i distància administrativa
Part de la documentació sobre el protocol RIP del llibre "Introducción al enrutamiento y a la conmutación en la empresa"
IP Routing: RIP Configuration Guide, CISCO IOS Release 15M&T

AJUTS PER LA REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA
Configuració d'interfícies dels Routers i PCs. Configuració del protocol RIPv2 dels Routers. Comprovacions de les taules d'encaminaments i pings.