PRÀCTICA 4a: TAULES D'ENCAMINAMENT ESTÀTIQUES AMB PACKET TRACER


PROBLEMA I CÀLCULS

a) Administrem la xarxa 192.168.1.0/24 i  tenim el següent esquema de xarxa:
Ens cal crear 5 subxarxes:
b) Utilitzant FLSM, calcula:

CONFIGURACIÓ

a) Subxarxa02

1.- Configura el nom del router com a Router02.
2- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.

5.- Connecta una targeta WIC-2T al SLOT 3 del Router02.

6.- Configura i aixeca (activa) la interfície FastEthernet0/0 del Router02. Assigna la primera IP disponible dins de  Subxarxa02.
7.- Configura i aixeca (activa) la interfície Serial0/3/0 del router Router02. Assigna la segona IP disponible dins de la Subxarxa03. Serial0/3/0 actua com a DTE
. Serial0/3/0 del Router02 es connecta amb Serial0/3/0 de Router00.
8.- Configura i aixeca (activa) la interfície Serial0/3/1 del router Router02. Assigna la segona IP disponible dins de la Subxarxa04. Serial0/3/1 actua com a DTE. Serial0/3/1 del Router02 es connecta amb Serial0/3/0 de Router01.

9.-
Copia  la configuració de Router02 de la running-config a la startup-config.


10.- Canvia el nom del servidor i fes que s'anomeni server.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de server.fje.net la segona adreça disponible dins de  Subxarxa02. Assigna com a IP de gateway la IP del Router02 dins de Subxarxa02. Assigna com a servidor DNS la seva pròpia adreça IP.
11.- Canvia el nom del  PC i fes que s'anomeni pc04.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc04.fje.net la tercer adreça disponible dins de  Subxarxa02. Assigna com a IP de gateway la IP del Router02 dins de Subxarxa02. Assigna com a servidor DNS, l'adreça IP de server.fje.net.

b) Subxarxa01


1.-
Configura el nom del router com a Router01.
2- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.

5.- Connecta una targeta WIC-2T al SLOT 3 del Router01.

6.- Configura i aixeca (activa) la interfície FastEthernet0/0 del Router01. Assigna la primera IP disponible dins de  Subxarxa01.
7.- Configura i aixeca (activa) la interfície Serial0/3/0 del router Router01. Assigna la primera IP disponible dins de la Subxarxa04. Serial0/3/0 actua com a DCE
amb clock rate igual a 56000. Serial0/3/0 del Router01 es connecta amb Serial0/3/1 de Router02.

8.- Copia  la configuració del Router01 de la running-config a la startup-config.

9.- Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc02.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc02.fje.net la segona adreça
disponible dins de  Subxarxa01. Assigna com a IP de gateway la IP del Router01 dins de Subxarxa01. Assigna com a servidor DNS, l'adreça IP de server.fje.net.
10.-
Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc03.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc03.fje.net la tercera adreça disponible dins de  Subxarxa01. Assigna com a IP de gateway la IP del Router01 dins de Subxarxa01. Assigna com a servidor DNS, l'adreça IP de server.fje.net.

c) Subxarxa00

1.-
Configura el nom del router com a Router00.
2- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.

5.- Connecta una targeta WIC-2T al SLOT 3 del Router00.

6.- Configura i aixeca (activa) la interfície FastEthernet0/0 del Router00. Assigna la primera IP disponible dins de  Subxarxa00.
7.- Configura i aixeca (activa) la interfície Serial0/3/0 del router Router00. Assigna la primera IP disponible dins de la Subxarxa03. Serial0/3/0 actua com a DCE
amb clock rate igual a 56000. Serial0/3/0 del Router00 es connecta amb Serial0/3/0 de Router02.

8.- Copia  la configuració del Router00 de la running-config a la startup-config.

9.- Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc00.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc00.fje.net la segona adreça
disponible dins de  Subxarxa00. Assigna com a IP de gateway la IP del Router00 dins de Subxarxa00. Assigna com a servidor DNS, l'adreça IP de server.fje.net.
10.-
Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc01.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc01.fje.net la tercera adreça disponible dins de  Subxarxa00. Assigna com a IP de gateway la IP del Router00 dins de Subxarxa00. Assigna com a servidor DNS, l'adreça IP de server.fje.net.

d) Configuració del servidor DNS


1.- Configura server.fje.net amb el nom i adreça IP de pc0.fje.net de manera que es pugui fer ping a aquest equip tant amb el seu nom com amb la seva adreça IP.
2-  Configura server.fje.net amb el nom i adreça IP de pc1.fje.net de manera que es pugui fer ping a aquest equip tant amb el seu nom com amb la seva adreça IP.
3.- Configura server.fje.net amb el nom i adreça IP de pc2.fje.net de manera que es pugui fer ping a aquest equip tant amb el seu nom com amb la seva adreça IP.
4.- Configura server.fje.net amb el nom i adreça IP de pc3.fje.net de manera que es pugui fer ping a aquest equip tant amb el seu nom com amb la seva adreça IP.
5.-
Configura server.fje.net amb el nom i adreça IP de pc4.fje.net de manera que es pugui fer ping a aquest equip tant amb el seu nom com amb la seva adreça IP.
6.-
Configura server.fje.net amb el nom i adreça IP de server.fje.net de manera que es pugui fer ping a aquest equip tant amb el seu nom com amb la seva adreça IP.

e) Taula d'encaminament estàtica de Router00

1.- Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router00, que està directament connectat a la Subxarxa00 per mitjà de FastEthernet0/0
2.-
Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router00, que està directament connectat a la Subxarxa03 per mitjà de Serial0/3/0

3.- Configura Router00 de manera que des de la Subxarxa00 es pugui accedir a la Subxarxa01  via Router02
4.- Configura Router00 de manera que des de la Subxarxa00 es pugui accedir a la Subxarxa02  via Router02

5.-
Comprova novament la taula d'encaminament de Router00 per comprovar que les noves entrades configurades als apartat 3 i 4.

f) Taula d'encaminament estàtica de Router01
1.- Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router01, que està directament connectat a la Subxarxa01 per mitjà de FastEthernet0/0
2.-
Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router01, que està directament connectat a la Subxarxa04 per mitjà de Serial0/3/0

3.- Configura Router01 de manera que des de la Subxarxa01 es pugui accedir a la Subxarxa00  via Router02
4.- Configura Router01 de manera que des de la Subxarxa01 es pugui accedir a la Subxarxa02  via Router02

5.-
Comprova novament la taula d'encaminament de Router01 per comprovar que les noves entrades configurades als apartat 3 i 4.


g) Taula d'encaminament estàtica de Router01
1.- Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router02, que està directament connectat a la Subxarxa02 per mitjà de FastEthernet0/0
2.-
Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router02, que està directament connectat a la Subxarxa03 per mitjà de Serial0/3/0
3.- Comprova visualitzant la taula d'encaminament del Router02, que està directament connectat a la Subxarxa04 per mitjà de Serial0/3/1

4.-
Configura Router02 de manera que des de la Subxarxa02 es pugui accedir a la Subxarxa00  via Router00

5.- Configura Router00 de manera que des de la Subxarxa02 es pugui accedir a la Subxarxa01  via Router01

6.-
Comprova novament la taula d'encaminament de Router00 per comprovar que les noves entrades configurades als apartat 3 i 4.


COMPROVACIONS

1.-
Fes els següents pings (utilitzant les adreces IP):
    a) De pc00.fje.net a pc02.fje.net

    b) De pc00.fje.net a servidor.fje.net
    d) De pc03.fje.net a pc01.fje.net
    e) De pc03.fje.net a pc04.fje.net
    f)  De pc04.fje.net pc01.fje.net
    g) De servidor.fje.net a pc03.fje.net

2.-
Fes els següents pings (utilitzant noms):
   
a) De pc00.fje.net a pc02.fje.net
    b) De pc00.fje.net a servidor.fje.net
    d) De pc03.fje.net a pc01.fje.net
    e) De pc03.fje.net a pc04.fje.net
    f)  De pc04.fje.net pc01.fje.net
    g) De servidor.fje.net a pc03.fje.net