PRÀCTICA 4a: TAULES D'ENCAMINAMENT ESTÀTIQUES AMB PACKET TRACER

CONFIGURACIÓ

a) Xarxa00
1.- Dispositius: a) Un Router sèrie 2800, b) Un switch 2960 i dos PC.

2.-
Configura el nom del teu router com a Router00.
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.

6.- Aixeca (activa) la interfície FastEthernet0/0 del router. Assigna a FastEthernet0/0 del Router00 l'adreça IP 192.168.1.1/24.
7.- Aixeca (activa) la interfície Serial0/3/0 del router Router00. Assigna a Serial0/3/0 del Router00 l'adreça IP 10.1.1.1/24. És un DCE
amb clock rate igual a 56000. Serial0/3/0 del Router00 es connecta amb Serial0/3/0 de Router02.

8.-
Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc00.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc00.fje.net l'adreça IP 192.168.1.2/24, router 192.168.1.1 i servidor DNS 192.168.20.2.
9.- Canvia el nom del segon PC i fes que s'anomeni pc01.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc01.fje.net l'adreça IP 192.168.1.3/24,router 192.168.1.1 i servidor DNS 192.168.20.2.

10
.- Copia  la configuració del router i el switch de la running-config a la startup-config.

b) Xarxa01
1.- Dispositius: a) Un Router sèrie 2800, b) Un switch 2960 i dos PC.

2.-
Configura el nom del teu router com a Router01.
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.

6.-
Aixeca (activa) la interfícies FastEthernet0/0 del router. Assigna a FastEthernet0/0 del Router01 l'adreça IP 192.168.10.1/24.
7.- Aixeca (activa) la interfícies Serial0/3/0 del router Router01. Assigna a Serial0/3/0 del Router01 l'adreça IP 10.1.3.1/24. És un DCE amb
clock rate igual a 56000. Serial0/3/0 del Router01 es connecta amb Serial0/3/1 de Router02. .

8
.- Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc02.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc02.fje.net l'adreça IP 192.168.10.2/24,router 192.168.10.1 i servidor DNS 192.168.20.2.
9.- Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc03.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc03.fje.net l'adreça IP 192.168.10.3/24,router 192.168.10.1 i servidor DNS 192.168.20.2.

10.-
Copia  la configuració del router i el switch de la running-config a la startup-config.


b) Xarxa02
1.- Dispositius: a) Un Router sèrie 2800, b) Un switch 2960, c) Un PC i d) Un servidor.

2.-
Configura el nom del teu router com a Router02.
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjrclot.
5.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.

6.-
Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/0 del router. Assigna a FastEthernet0/0 del Router02 l'adreça IP 192.168.20.1/24.
7.- Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/0 del router Router02. Assigna a Serial0/3/0 del Router02 l'adreça IP 10.1.1.2/24. És un DTE.
Serial0/3/0 del Router02 es connecta amb Serial0/3/0 de Router00.
8.- Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/1 del router Router02. Assigna a Serial0/3/1 del Router02 l'adreça IP 10.1.3.2/24. És un DTE. Serial0/3/1 del Router02 es connecta amb Serial0/3/0 de Router01.

9.-
Canvia el nom del primer PC i fes que s'anomeni pc04.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de pc04.fje.net l'adreça IP 192.168.20.3/24,router 192.168.20.1 i servidor DNS 192.168.20.2.
10.- Canvia el nom del servidor i fes que s'anomeni servidor.fje.net. Assigna a la interfície de xarxa de servidor.fje.net l'adreça IP 192.168.20.2/24,router 192.168.20.1 i servidor DNS 192.168.20.2.
11.- Configura el servidor DNS de servidor.fje.net per tenir totes les adreces IP's i noms dels ordinadors de la xarxa.

12.-
Copia  la configuració del router i el switch de la running-config a la startup-config.


d) Taula d'encaminament estàtica de Router00

1.- Directament connectat a 192.168.1.0/24 per mitjà de FastEthernet0/0
2.- Directament connectat a 10.1.1.0/24 per mitjà de Serial0/3/0

3.- Accés a 192.168.10.0/24 via l'adreça  IP remota 10.1.1.2
4.- Accés a 192.168.20.0/24 via l'adreça  IP remota 10.1.1.2
5.- Comprova la taula d'encaminament de Router00.

e) Taula d'encaminament estàtica de Router01
1.- Directament connectat a 192.168.10.0/24 per mitjà de FastEthernet0/0
2
.- Directament connectat a 10.1.2.0/24 per mitjà de Serial0/3/1
3.- Accés a 192.168.1.0/24 via l'adreça  IP remota 10.1.3.2
4.- Accés a 192.168.20.0/24 via l'adreça  IP remota 10.1.3.2
5.- Comprova la taula d'encaminament de Router01.

f) Taula d'encaminament estàtica de Router02
1.- Directament connectat a 192.168.20.0/24 per mitjà de FastEthernet0/0
2.- Directament connectat a 10.1.1.0/24 per mitjà de Serial0/3/0

3.- Directament connectat a 10.1.2.0/24 per mitjà de Serial0/3/1
4.- Accés a 192.168.1.0/24 via l'adreça  IP remota 10.1.1.1
5.- Accés a 192.168.10.0/24 via l'adreça  IP remota 10.1.3.1
6.- Comprova la taula d'encaminament de Router02.

g) Comprovacions
1.- Fes els següents pings (utilitzant les adreces IP):
    a) De pc00.fje.net a pc02.fje.net

    b) De pc00.fje.net a pc03.fje.net
    c) De pc00.fje.net a pc04.fje.net
    d) De pc00.fje.net a servidor.fje.net
    e) De pc02 a pc04.fje.net
    f) De pc02 servidor.fje.net
2.- Fes els següents pings (utilitzant noms):
    a) De pc00.fje.net a pc02.fje.net

    b) De pc00.fje.net a pc03.fje.net
    c) De pc00.fje.net a pc04.fje.net
    d) De pc00.fje.net a servidor.fje.net
    e) De pc02 a pc04.fje.net
    f) De pc02 servidor.fje.net
3.- Posa en marxa a servidor.fje.net un servidor de pàgines web. Comprova que pots veure la pàgina web des de: a) pc04.fje.net, b) pc00.fje.net i c) pc02.fje.netAJUT
Aquest hauria de ser l'esquema de la xarxa demanada: