2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 08: Desplegament d'aplicacions web


PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL I DE LES UNITATES. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Accés a la programació del curs i els criteris d'avaluació


Unitat Formativa 1: Servidors web i de transferència de fitxers
Instal·lació de Debian
1- Instal·lació de la distribució Debian 7.9.0 de GNU/Linux sobre màquina virtual amb Oracle VirtualBox

2- Instal·lació de la distribució Debian 8.6.0 de GNU/Linux sobre màquina virtual amb Oracle VirtualBox
Documentació d'Arquitectura de xarxes i  protocol TCP/IP
1- Arquitectura de xarxes (IOC)
2- Diagrama bàsic de l'arquitectura TCP/IP
Documentació del protocol HTTP

1- Sintaxi general d'un esquema URI
2- Document RFC2616
3- Documents RFC723x
4- Protocol HTTP
Documentació bàsica sobre arquitectura web i servidors d'aplicacions
1- Arquitectura Web
2- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-I
3- Definició i característiques d'un servidor d'aplicacions-II
4- Video sobre aspectes bàsics d'un servidor d'aplicacions
Pràctiques
Pràctica 1: Protocol HTTP (en format PDF)
Pràctica 1: Protocol HTTP (en format .odt per LibreOffice)
Questionari validador de la pràctica 1
Respostes a la pràctica 1
Pràctica 2: Instal·lació, control i procediment de configuració d'Apache2 sobre Debian 8.6. Estructura de directoris d'Apache2(PDF)
Pràctica 2: Instal·lació, control i procediment de configuració d'Apache2 sobre Debian 8.6. Estructura de directoris d'Apache2 (LibreOffice)
Pràctica 4a: LLocs webs virtuals (Virtualhosts)
Pràctica 4b: Mecanismes d'autenticació i autorització(control d'accés)
Pràctica 4c: Configuració del servidor per mitjà del fitxer .htaccess
Pràctica 4d: Autenticació i encriptació amb HTTPS
Pràctica 5: Serveis de transferència de fitxers

Exàmens


Unitat Formativa 2: Servidor d'aplicacions web
Documentació
Documentació sobre servidor d'plicacions - I
Documentació sobre servidor d'plicacions - II
Què és un servidor d'aplicacions?  (youtube)
Què és Zend Server? (youtube)
Pràctiques
Pràctica 1: Servidor d'aplicacions PHP Zend Server
Pràctica 2: Monitoritzant aplicacions PHP desplegades sobre Zend Server
Pràctica 3: Servidor d'aplicacions JAVA GlassFish
Exàmens


Unitat Formativa 3: Servidor d'aplicacions web
Projecte
Aplicacions web per accés a bases de dades LDAP
Breu documentació sobre funcions PHP per accedir a base de dades LDAP

Unitat Formativa 4: Control de versions i documentació
Documentació
1- Breu explicació sobre sistemes de control de versions
2- Què és i què no és un sistema de control de versions?
3- Sistemes de version locals, centralitzats i distribuïts
4- Avantatges i desavantatges dels sistems de control de versions centralitzats i distribuïts
5- Introducció al sistema de control de versions Git
6-Integració continua -I
7-Integració conitnua-II

Pràctiques
Pràctica 1a: Servei web d'hospedatge de projectes Bitbucket per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 1b: Servei web d'hospedatge de projectes Github per hostatjar projectes que utilizen el sistema de control de versions Git
Pràctica 2: Fonaments bàsics de funcionament del SCV Git. Ordres per gestionar el SCV Git
Pràctica 3: Treballant amb branques del SCV Git des de l'interpret d'ordres
Pràctica 3b: Treballant amb NetBeans i branques del SCV Git. Fusions
Practica 4) Integració continua amb Jenkins
Exàmens