EXEMPLES DE MÈTODES GET I POST
Mètode Post
Mètode Get