2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 14: Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DEL PROJECTE. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
GP1: DEVOPS I CLOUD COMPUTING

FASE 4

Activitat 5

Activitat 5.1: Sistema de control de versions local i remot amb Git i Github

Activitat 5.2: Creació de sistemes virtuals portables amb Vagrant
Activitat 5.3: Ampliació de coneixements sobre Vagrant i Github
Activitat 5.4: Desplegament d'una aplicació utilitzant contenidors Docker
Activitat 5.5: Docker Hub
Activitat 5.6: Creació de Boxes de Vagrant. Treballant amb Vagrant Cloud

Activitat 6
Activitat 6.1: Build and test. Construint una aplicació PHP per ser desplegada sobre ZendServer executant-se sobre un contenidor Docker 
Activitat 6.2: Build and test. Depuració bàsica de codi PHP amb les eines de ZendServer
Activitat 6.3: Build and test. Tests de funcionament en execució d'una aplicació utilitzant PHPUnit

Activitat 7
Activitat 7.1: Delivery-Deploy-Release. Conceptes bàsics de balanceig de carrega
Activitat 7.2: Delivery-Deploy-Release. Desplegament d'una mateixa aplicació sobre 2 servidor virtuals utilitzant contenidors Docker
Activitat 7.3: Delivery-Deploy-Release. Servei de balanceig de carrega bàsic amb haproxy executant-se sobre un contenidor Docker
Activitat 7.4: Delivery-Deploy-Release. Desplegament en fase de proves i producció
Activitat 7.5: Delivery-Deploy-Release. Activitat de documentació i planificació

Activitat 8
Activitat 8.1: Operate: Docker en xarxa. Distribucio de carrega entre dockers. Docker Compose. Escalabilitat. Estrès
Activitat 8.2: Operate: Implantació d'un servei d'accés al joc Starhip Sorades 13K via contenidors amb escalabilitat

Activitat 9
Activitat 9.1: Operate(kubernetes): Desplegament d'una aplicació que necessita 2 contenidors
Activitat 9.2: Operate(kubernetes): Entorn multi-màquina de Vagrant. Instal·lació de la implementació microk8s de Kubernetes
Activitat 9.3: Operate(kubernetes): Documentació - Part I
Activitat 9.4: Operate(kubernetes): Treballant amb un cluster de kubernetes basat en minikube i desplegant una aplicació.
Activitat 9.5: Operate(kubernetes): Desplegant  aplicacions sobre un cluster de kubernetes. Fent accessibles les aplicacions al món exterior.

Activitat 10
Activitat 10: Monitoratge d'aplicacions desplegades sobre kubernetes i del sistema

Activitat 11
Activitat 11.1: CI/CD: Conceptes bàsics. Instal·lació de Jenkins
Activitat 11.2: CI/CD: Preparant l'entorn de desenvolupament Activitat 11.2: CI/CD: Preparant l'entorn de desenvolupament 
Activitat 11.3: Instal·lació de ngrok sobre la màquina amb Jenkins
Activitat 11.4: CI/CD: Preparant l'entorn de producció
Activitat 11.5: Connexió de Github amb Jenkins via webhooks
Activitat 11.6: Documentació de l'activitat gp1f4a11

Activitat 11.7: Desplegant sobre el servidor de producció l'aplicació quan es puja nova versió a Github des de l'ordinador de desenvolupament

Activitat 12
Activitat 12: Cloud computing amb Azure

Activitat 13
Activitat 13: Prova competencial de la fase 4


FASE  5

Calendari Fase 5 a Fase 7
Activitat 14: Projecte de desplegament d'aplicacions utilitzant metodologia DevOps. Desplegament en el núvol
Activitat 14 - Projectes per grups
Activitat 15 - Prova competencial de la fase 5


GP2: PROJECTE FINAL