2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul 14: Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DEL PROJECTE. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a les orientacions de la programació del curs i els criteris d'avaluació
 
GP1: DEVOPS

Fase 1

Fase 2


Fase 4
Activitat 5.1: Sistema de control de versions local i remot amb Git i Github

Activitat 5.2: Creació de sistemes virtuals portables amb Vagrant
Activitat 5.3: Ampliació de coneixements sobre Vagrant i Github
Activitat 5.4: Desplegament d'una aplicació utilitzant contenidors Docker

GP2: CLOUD COMPUTINGGP3: PROJECTE FINAL