2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Mòdul 07: Desenvolupament web en entorn servidor (Provisional)

MO7UF1: Desenvolupament web en entorn servidor
a) Enllaços útils
b) Manual PHP UOC
c) Instal·lació de php5 per Apache2
d) Exercicis m07uf1
e) Codis PHP i HTML que solucionen els exercicis
f) Examen DAW2 M07UF1 Pregunta 7
g) Una solució de la pregunta 7 de l'examen de l'examen DAW2 M07UF1

M07FU2: Generació dinàmica de pàgines web
a) Apache Tomcat
b) NetBeans i Apache Tomcat
c) WildFly 10 Final
d) Heroku-I: Desplegament d'aplicacions PHP sobre Heroku utilitzant Github
e) Openshift: Desplegament de fitxers WAR sobre Openshift
f) Heroku-II: Desplegament d'un fitxer WAR sobre Heroku

MO7UF3: Accés a dades
a)
Grups pel PBL del M07UF3 de DAW2
b)
Instal·lació d'Apache + MySQL + PHP5  sobre Debian 8. Proves de funcionament.
c) Instal·lació d'Imagick. Enllaços.
d) Exemples de treball amb Imagick.

M07UF4: Serveis Web: Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrides
a) Instal·lació i configuració inicial de WordPress. Instal·lació, activació i accés a un plugin de WordPress
b) Instal·lació i configuració inicial de PrestaShop. Creació, instal·lació, activació i accés a un plugin de PrestaShop