2n ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  EN  XARXA

Mòdul14: Projecte

P
ROGRAMACIÓ I CRITERIS  CRITERIS D'AVALUACIÓ
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

DOCUMENTACIÓ

Lliurament del projecte d'ASIX2

PRESENTACIONS
Presentacions del projecte d'ASIX2