SWTICH CISCO AMB PACKET TRACER: ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA OPERATIU


1.-
Descarrega el fitxer m07uf2pr2d.pkt.


2.-
Des de PC0 connectat via consola a Router00. Comprova la versió i el nom del fitxer amb la imatge del sistema operatiu:
4.- Actualitza el sistema operatiu a la imatge 12.25 SEE1 que trobaràs al servidor TFPT de Server00
5.- Comprova amb show version que s'ha actualitzat la versió del sistema operatiu.

Documentació
1- https://www.nazaudy.com/how-to-upgrade-the-ios-version-in-cisco-switch-c2960s