M04: Sistemes operarius en xarxa UF2: Sistemes Operatius lliures en xarxa
SMX-2 Activitat 3.3: Zentyal com a controlador de domini
10-1-2019

   Activitat 3.3: Zentyal com a controlador de domini

Part 1: Canvia la configuració de xarxa de Zentyal.
1.- Canvia la configuració de l'adaptador de xarxa "Adaptador 1" de la màquina virtual Zentyal. Fes que estigui connectat a "Xarxa interna".
2.-  Accedeix a la web de configuració de Zentyal des de dins de la màquina virtual.Accedeia a Xarxa i configura l'adreça IP de la interfície de xarxa per treballar de manera estàtica i amb l'adreça IP 192.168.1.2, amb màscara de subxarxa 255.255.255.0.
Nota 1: S'haurà de premer  "Guardar", després s'haurà premar "Acceptar" l'avís del Zentyal  i finalment premer el botó taronja de "Guarda els canvis".
Nota 2: Encara que el sistema doni un avís d'error en algusn mòduls no cal preocupar-se perquè això es solucionarà més endavant.
3.- Dins de  Xarxa --> Passarales  esborra les portes d'enllça que tinguis definides.
El Zenyal farà de passarel·la. Encara que el sistema doni un avís d'error en alguns mòduls no cal preocupar-se.
4.- Comprova des del terminal quina és la nova adreça IP de Zentyal amb l'ordre ip  a


Part 2: Configuració de Zentyal com a servidor  DHCP
1.- Configuració DHCP:
    a)
Entra al mòdul  DHCP
        a.1) Habilita la interfície eth0.
        a.2) Entra a Configuració i a Porta d'enllaç per defecte --> Zentyal (El Zentyal farà la feina de passarel·la).

        a.3) Domini de recerca --> Domini de Zentyal --> fjeclot.net
        a.4) Servidors de dominis primaris --> DNS local de Zentyal
        a.5) Servidor de domini secundari --> En blanc. Només hi ha un servidor DNS que és el mateix Zentyal.
        a.6) Servidor NTP --> NTP local de Zentyal
        a.7) Servidor WINS --> Cap
    b) Rangs DHCP:
        c.1) Nom del rang: fjeclot
        c.2) Marge de valors: De 192.168.1.50 a 192.168.1.150

Part 3: Configuració de Windows com a client  DHCP amb Zentyal fent de servidor DHCP

1.- Canvia la configuració de l'adaptador de xarxa "Adaptador 1" d'una màquina virtual Windows. Fes que estigui connectat a "Xarxa interna".
2.-  Fes que la configuració de xarxa de la màquina Windows sigui Dinàmica.
3.- Comprova que aconsegueix una configuració de xarxa donada pel Zentyal executant l'ordre ipconfig  /all des del terminal de Windows.
Comprova que:
    a) L'adreça IP està dins del marge de 192.168.1.50 a 150
    b) L'adreça IP del router, del servidor DNS i DHCP són 192.168.1.2 (l'adreça de Zentyal)

Part 4: Comprovació del servei DNS
1.- Des de Zentyal, accedeix al mòdul DNS.
2.- Comprova dins de "Domain IP addresses" que trobes l'adreça IP del Zentyal.
3.-
Comprova dins de "Noms del host" que trobes el nom del servidor del Zentyal.
4.-
Comprova dins de "Servidors de noms" que el Zentyal és un servidor DNS. El seu nom ha de trobar-se a la llista de noms de màquina.
5.- Des de Windows executa l'ordre ping amb el nom i domini (fjeclot.net) del teu Zentyal i comprova que reps una resposta. 

Part 5: Fes a un usuari membre dels administradors de domini
1.- Obre Users and Computers
2.-
Selecciona a l'usari
prof00 que vas crear a l'activitat 3.1.
3.- Afegeix prof00 al grup Administradors del Domini.Habilita l'opció "Privilegis d'administrador" a la web de configuració de professor00.

Part 5: Zentyal com a controlador de domini
1.- Obre el mòdul Domini
2) Paràmtres de configuració:
        2.1) Server Role: Domain Controller
        2.2) NetBIOS domain name: fjeclot
        2.3)
Server description: Controlador de domini Zentyal 
        2.4) Habilita perfils mòbils: OK
        2.5)
Lletra unitat: H
Prem el botó CANVIAR i GUARDA ELS CANVIS

Part 6: Accedint a domini des de Windows

1.-
Assegura't que treballes amb DHCP i que tens connectivitat amb el servidor Zentyal.
2.- Des d'una carpeta oberta, selecciona amb el botó de la dreta "Aquest ordinador"  --> Propietats. A continuació selecciona   Canvia la configuració --> Botó per canviar el nom de l'equip i domini.
3.- Selecciona Domini. Escriu: fjeclot.net.

4.- 
Per adjuntar a un domini: Utilitza el login i password de prof00.
5.- Un cop el servidor hagi acceptat  al client dins del domini (això pot trigar una estona), torna a reiniciar Windows.
6.- Un cop reiniciat, accedeix al sistema utilitzant el compte alumne00 que vas crear a l'activitat 3.1 per accedir al Windows. Comprova que Windows et dón la benvinguda i prepara el nou escriptori.
7.- Un cop hagis accedit, comprova que dins "Aquest ordinador" s'ha creat una unitat de xarxa que correspon a la teva carpeta d'usuari en el servidor Zentyal.
8.- Crea un directori de nom PROVA dins de la unitat de xarxa personal de l'usuari alumne00.

Part 7: Comprovacions dins del Zentyal
1.- Accedeix al mòdul Domini
2.- Comprova que a fjeclot.net --> Computers, ha aparegut el nom d'un ordinador que s'ha unit al domini.
3.- Comprova que el nom de l'ordinador és igual al nom del teu ordinador Windows.
Des d'una carpeta oberta, selecciona amb el botó de la dreta "Aquest ordinador"  --> Propietats i podràs comprovar el nom del teu ordinador.
4.- Obre la consola d'administrador del Zentyal. Entra dins de la carpeta d'alumne00 (es troba a /home/alumne00) i comprova que trobes la carpeta PROVA.

COMPROVACIONS PER CORREGIR I POSAR NOTA
1.- Mostra el teu ordinador Windows dins de fjeclot,net al mòdul Domini de Zentyal. Mostra que el nom coincideix amb el nom de l'ordinador Windows
2.- Entra a Windows com l'usuari del domini alumne00. Mostra la seva unitat de xarxa personal. Mostra la carpeta PROVA i crea una de nova de nom TEST.
3.- Mostra les carpetes PROVA i TEST de l'usuari alumne00 dins del directori /home/alumne00 del Zentyal.
4.- Entra per primera vegada com l'usuari alumne01 que es va crear a l'activitat 3.1.
5.- Mostra la configuració de xarxa completa del Windows amb ipconfig /all i que treballes amb xarxa interna.