2n SISTEMES MICROINFORMÀTICS  I  XARXES

Mòdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació
UNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Pràctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.1: Breu estudi de requeriments i porpòsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Pràctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació de Zentyal 6.2
Activitat 1.3 Versió 2: Instal·lació de Zentyal 6.2 a partir de màquina virtual compartida
Activitat 1.4: Calculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització de tasques amb CRON. Actualització del sistema i còpies de seguretat
Activitat 1.7- Estudi de les diverses alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8- Accions diverses de post-instal·lació del sistema (visualització i manipulació de la configuració del sistema) 

Activitat 2
Activitat 2.1: Monitorització de recursos del sistema
Activitat 2.2: Procediments de detecció i resolució de problemes, i de manteniment del sistema, a partir de les dades proporcionades per les eines de monitorizació del sistema

Activitat 3
Activitat 3: Gestió de dominis i usuaris

Exà
mens

Examen avaluació extraordinària


UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

Pràtiques i activitats


Activitat 1: Xarxes heterogènies
Activitat 1.1: Instal·lació de màquina virtual amb servidor Linux. Canvi de nom del servidor

Activitat 1.2: Connexió via SSH de mòbil a servidor Linux
Activitat 1.3: Connexió SFTP de mòbil a servidor Linux
Activitat 1.4: Connexió via SSH de Windows 10 a servidor Linux
Activitat 1.5: Connexió via SFTP de Windows 10 a servidor Linux
Activitat 1.6: Accés a carpetes compartides de Linux des de Windows 10
Activitat 1.7: Accés a impressores compartides de Linux des de Windows 10
Activitat 1.8: Xarxes privades virtuals (VPN) amb Zero-Tier
Activitat 1.9: Connexió via SSH de mòbil i Windows 10 a servidor Linux utilitzant VPN Zero Tier
Activitat 1.10: Connexió via SAMBA des de Windows 10 a servidor Linux utilitzant VPN Zero Tier

Activitat 2
Activitat 2: Ubuntu. Internet de les coses. Node-Red. Telegram

Exà
mens
Examen avaluació extraordinària