2n SISTEMES MICROINFORMÀTICS  I  XARXES

Mòdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Pràctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.1: Breu estudi de requeriments i porpòsit dels sistemes operatius lliures de xarxa

Activitat 2

Activitat 3

Exà
mens

UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

Activitats


Exàmens


PROJECTE SMX2

ce="Arial">ACTIVITAT DE REPÀS XARXES DE PRIMER
Activitat de repàs de xarxes de primer

PROJECTE SMX2