2n SISTEMES MICROINFORMĄTICS  I  XARXES

Mņdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ I CRITERIS  CRITERIS D'AVALUAC
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

UNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació IOC
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Prąctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.1: Breu estudi de requeriments i porpņsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Prąctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació de Zentyal 5.1
Activitat 1.4: Cąlculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització amb crontab: Actualitzacions i cņpies de seguretat
Activitat 1.7: Estudi de les diferents alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8: Visualització i manipulació de la configuració el sistema

Activitat 2
Activitat 2.1: Eines de monitorització del sistema
Activitat 2.2: Procediments de detecció, resolució i manteniment del sistema a partir de dades proporcionades per eines de monitorització del sistema

Exą
mens
Examen Teņric de l'Activitat 1 (primer cal validar-se a la NET)
Examen Prąctic de l'Activitat 1


UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS
Documentació i altres enllaēos utils

Prąctiques i activitats

Exąmens