2n SISTEMES MICROINFORMÀTICS  I  XARXES

Mòdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació
UNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Pràctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.1: Breu estudi de requeriments i porpòsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Pràctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació de Zentyal 6.2
Activitat 1.3 Versió 2: Instal·lació de Zentyal 6.2 a partir de màquina virtual compartida
Activitat 1.4: Calculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització de tasques amb CRON. Actualització del sistema i còpies de seguretat
Activitat 1.7- Estudi de les diverses alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8- Accions diverses de post-instal·lació del sistema (visualització i manipulació de la configuració del sistema) 

Activitat 2
Activitat 2.1: Monitorització de recursos del sistema
Activitat 2.2: Procediments de detecció i resolució de problemes, i de manteniment del sistema, a partir de les dades proporcionades per les eines de monitorizació del sistema

Activitat 3
Activitat 3: Gestió de dominis i usuaris

Exà
mens
UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

Activitats


Exàmens