2n SISTEMES MICROINFORMÀTICS  I  XARXES

Mòdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació


REPÀS DE XARXES DE SMX1
Activitat de repàs d'adreces IP, subxarxes, VLAN i Packet Tracer

UNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Pràctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.1: Breu estudi de requeriments i porpòsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Pràctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació de Zentyal 6.2
Activitat 1.3 Versió 2: Instal·lació de Zentyal 6.2 a partir de màquina virtual compartida
Activitat 1.4: Calculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització de tasques amb CRON. Actualització del sistema i còpies de seguretat
Activitat 1.7- Estudi de les diverses alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8- Accions diverses de post-instal·lació del sistema (visualització i manipulació de la configuració del sistema) 

Activitat 2

Activitat 3

Exà
mens

UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

Activitats


Exàmens