2n SISTEMES MICROINFORMÀTICS  I  XARXES

Mòdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació
Distribució dels alumnes de SMX2B a l'aula 508
Calculadora de la nota final del M04UF2

UNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació IOC
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Pràctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.1: Breu estudi de requeriments i porpòsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Pràctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació de Zentyal 5.1
Activitat 1.4: Càlculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització amb crontab: Actualitzacions i còpies de seguretat
Activitat 1.7: Estudi de les diferents alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8: Visualització i manipulació de la configuració el sistema

Activitat 2
Activitat 2.1: Eines de monitorització del sistema
Activitat 2.2: Procediments de detecció, resolució i manteniment del sistema a partir de dades proporcionades per eines de monitorització del sistema


Activitat 3
Activitat 3.1: Gestió d'usuaris i grups en Zentyal

Activitat 3.2: Conceptes bàsics de dominis i directoris en sistemes operatius lliures
Activitat 3.3: Zentyal com a controlador de domini

Exà
mens
Examen Teòric de l'activitat 1 (primer cal validar-se a la NET)
Examen Pràctic de l'activitat 1

Examen Teòric de les activitats 2 i 3 (primer cal validar-se a la NET)
Examen Pràctic de les activitats 2 i 3


UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS
Documentació i altres enllaços utils
Documentació IOC

Pràctiques i activitats


Activitat 1
Activitat 1: Accés a recursos de Linux i Windows dins de xarxes amb sistemes operatius i maquinari heterogeni.
Activitat 2: Xarxes heterogènies amb Raspberry Pi
Activitat 3: Internet de les coses. Node-Red. Telegram

Exà
mens
Examen de  l'activitat 1

PROJECTE SMX2
Projecte de Maquinari programari especial per cibercafè/biblioteca