2n SISTEMES MICROINFORMÀTICS  I  XARXES

Mòdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

Distribució d'alumnes SMX2AUNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA

Documentació
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Pràctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.0: Enviament d'activitats per correu electrònic
Activitat 1.1: Estudi de requeriments i propòsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Pràctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació i configuració inicial de Zentyal 7.0
Activitat 1.4: Càlculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Instal·lació i actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització i planificació de tasques amb cron. Actualització del sistema i còpies de seguretat
Activitat 1.7: Estudi de les diferents alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8: Manipulació i monitorització  bàsica del sistema


Activitat 2
Activitat 2.1: Monitorització de recursos del sistema
Activitat 2.2: Procediments de detecció, resolució de problemes i de manteniment del sistema, a partir de les dades proporcionades per les eines de monitorizació del sistema

Activitat 3
Activitat 3: Gestió de dominis, usuaris i grups

Exà
mens

Examen de l'Activitat 1
Examen de les Activitats 2 i 3

Notes
Notes SMX2 M04UF2 2021-2022
UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

Documentació

Descarregues

Pràctiques i activitats


Activitat 1: Xarxes heterogènies
Activitat 1.1: Xarxes heterogènies. Instal·lació de màquina virtual Linux. Canvi de nom del servidor
Activitat 1.2: Xarxes heterogènies. Connexió via SSH de mòbil a servidor Linux
Activitat 1.3: Xarxes heterogènies. Connexió via SFTP de mòbil a servidor Linux
Activitat 1.4: Xarxes heterogènies. Connexió via SSH de Windows 10 a servidor Linux
Activitat 1.5: Xarxes heterogènies. Comprovació de connectivitat entre mòbul, Linux i Windows 10
Activitat 1.6: Xarxes heterogènies. Connexió SFTP de Windows 10 a servidor Linux
Activitat 1.7: Xarxes heterogènies. Accés a carpetes compartides de Linux via servei SAMBA des de Windows
Activitat 1.8: Xarxes heterogènies. Accés a carpetes compartides de Linux via servei SAMBA des d'Android amb l'app AndSMB
Activitat 1.9: Xarxes heterogènies. Accés a impressores compartides de Linux des de Windows
Activitat 1.10: Xarxes heterogènies. Xarxes privades virtuals (VPN) amb ZeroTier
Activitat 1.11: Xarxes heterogènies. Xarxes privades virtuals (VPN) amb ZeroTier. Connexió SSH de Windows 10 a Linux amb ZeroTier
Activitat 1.12: Xarxes heterogènies. Xarxes privades virtuals (VPN) amb ZeroTier. Connexió de mòbil Android a carpeta compartida de Linux amb ZeroTier

Activitat 2: Internet de les coses
Activitat 2.1: Internet de les coses. Instal·lació de Node-RED. Creació del projecte "Hola Món"
Activitat 2.2: Internet de les coses. Node-RED. Telegram
Activitat 2.3: Internet de les coses. Node-RED. Telegram. Monitoritza sistema
Activitat 2.4: Internet de les coses. Node-RED. Telegram. Openweather. Mostra el temps a New York
Activitat 2.5: Internet de les coses. Node-RED. Telegram. Openweather. Mostra el temps a Berlin en alemany

Exà
mens

Notes