2n SISTEMES MICROINFORMĄTICS  I  XARXES

Mņdul 4 - Sistemes operatius en xarxa

P
ROGRAMACIÓ DE LES UFs. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES
Accés a la programació i els criteris d'avaluació

Distribució d'alumnes SMX2AUNITAT FORMATIVA 2: SISTEMES OPERATIUS LLIURES EN XARXA
Documentació
Documentació de Zentyal
Documentació de GParted

Descarregues
Descarrega de Zentyal
Descarrega d'Ubuntu
Descarrega de GParted

Prąctiques i activitats

Activitat 1

Activitat 1.0: Enviament d'activitats per correu electrņnic
Activitat 1.1: Estudi de requeriments i propņsit dels sistemes operatius lliures de xarxa
Activitat 1.2: Prąctiques de particionament
Activitat 1.3: Instal·lació i configuració inicial de Zentyal 7.0
Activitat 1.4: Cąlculs de xarxa. Configuració de xarxa
Activitat 1.5: Instal·lació i actualització de programari
Activitat 1.6: Automatització i planificació de tasques amb cron. Actualització del sistema i cņpies de seguretat
Activitat 1.7: Estudi de les diferents alternatives d'instal·lació de sistemes operatius
Activitat 1.8: Manipulació i monitorització  bąsica del sistema


Activitat 2

Activitat 3

Exą
mens
UNITAT FORMATIVA 4: INTEGRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

Prątiques i activitats


Activitat 1: Xarxes heterogčnies

Activitat 2

Exą
mens