INSTAL·LACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEBIAN 7.9.0 DE GNU/Linux SOBRE MÀQUINA VIRTUAL AMB ORACLE VIRTUALBOX


1-
Descarrega la imatge iso del primer DVD de la versió 7.9.0 de la distribució Debian de GNU/Linux des del següent enllaç:

http://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/latest-oldstable/amd64/iso-dvd/debian-7.9.0-amd64-DVD-1.iso

2- Amb VirtualBox, crea una màquina virutal amb les següents característiques:  a) Tipus de sistema operatiu: Linux,  b) Versió Debian (64 bit), c) Nom: debian-7.9.0-daw2-m08, d) Memòria assignada a la màquina virtual: 1024MB, e) Disc dur de tipus VDI, amb assignació d'espai de disc dinàmica i capacitat de 10GB.

3- A la secció Sistema --> Placa mare, escull el dispositiu CD/DVD-ROM com a primer dispositiu d'arrencada i el disc dur com a 2n dispositiu d'arrencada.4- A la secció Sistema --> Processador, valida l'opció Enable PAE/NX5- Afegeix la imatge ISO del DVD d'instal·lació de Debian a la màquina virtual. Insereix la imatge ISO al lector de CD/DVD connectat com a dispositiu IDE primari master.
6- Configuració de xarxa: a) Adaptador pont, b) Nom: Escull el nom de la teva targeta WiFi i c) Tipus d'adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (OEM 82540) .
7- Poseu en marxa  la màquina  virtual. A la primera pantalla, seleccioneu l'opció "Graphic install"8- A la següent pantalla heu d'escollir l'idioma. Aquest document s'ha fet utilitzant el Català com a idioma base.

9-  Ubicació: Qualsevol de les 4 ubicacions és vàlida.
Aquest document s'ha fet utilitzant la ubicació per defecte.

10- Mapa de teclat: Català.

11- Ara, després de carregar sofware des del DVD i passarà a fer la configuració de la xarxa via DHCP. Això pot trigar uns segons o uns minuts en funció del teu ordinador i dels recursos assignats a la màquina virtual.

12- Nom de l'ordinador: xxyyzz1516daw2 a on xx són les dues primeres lletres del teu nom, a on yy són les dues primeres lletres del teu primer cognom i zz són les dues primeres lletres del teu segon cognom.13-  Nom del domini: fjeclot.net
14- Contrasenya de root: fjeclot

15-  Nou complet pel nou usuari
(aquest un valor informatiu): xxyyzz a on xx són les dues primeres lletres del teu nom, a on yy són les dues primeres lletres del teu primer cognom i zz són les dues primeres lletres del teu segon cognom. (aquest un valor informatiu)

16- Nom d'usuari (aquest el nom d'usuari o login per accedir al sistema): Utilitza el mateix nom que has escrit a l'apartat anterior.

17-  Contrasenya del nou usuarifjeclot

18- Configuració del rellotge: Opció per defecte.

19-  Per la partició del disc,  escollirem l'opció "Guiat - utilitza el disc sencer" :A continuació seleccioneu el disc (només en teniu un disc de manera que no us podeu equivocar):i després l'opció de tots els fitxer en una única partició. Normalment és millor escollir una partició a part pel directori /home però, en el nostres cas això no és important.I a  continuació podem escollir l'opció "Finalitza la partició i escriu els canvis al disc":A la següent secció escolliu l'opció per confirmar que voleu fer els canvis.20- Un cop  particionat  el disc dur,  s'instal·larà el sistema base. Això pot trigar uns minuts en funció de les característiques del vostre ordinador:21- A la secció de configuració del gestor de paquets, primer es demana si es vol analitzar un altre CD o DVD des del qual insta·lar paquets de software addicionals. Selecciona: No

22-
Ara es demana si es vol afegir un servidor a internet (replica de xarxa) des del qual poder instal·lar software addicional. Selecciona: .

23- Selecciona
Finlàndia  com a pais a on es troba el servidor (replica de xarxa), i ftp.fi.debian.org com a servidor. Aquest servidor té una bona connexió a Internet.

24-  Si no teniu cap servidor intermediari o proxy a la vostra xarxa, s'ha de deixar en blanc la secció la informació "Informació sobre el servidor intermediari HTTP".


 

25-  Ara es realitza la configuració del gestor de paquets apt i una primera selecció i instal·lació de programari:

26- A la finestra de configuració del paquet "popularity-conquest", a la pregunta de si voleu participar a l'enquesta de popularitat dels paquets, escolliu l'opció No.

27-  Ara podeu seleccionar el programari que voleu instal·lar. Escolliu només:
a)
Entorn d'escriptori gràfic (Debian desktop environment)
b) Servidor web.
c) Servidor de SSH.
d) Utilitats estàndard del sistema.
NO escolliu la resta d'opcions.28-  Ara s'instal·larà el paquets del programari seleccionat i altres paquets més. Això pot trigar uns quants minuts en funció  de les característiques del vostre ordinador (s'haurà de tenir una mica de paciència):29-  A la pregunta de si volem instal·lar el gestor d'arrancada GRUB, hem de contestat que (en cas contrari el sistema no arrencaria la propera  vegada que l'iniciéssim)

30- La instal·lació s'ha completat.  Ara el sistema es reincia i veurem el GRUB. Escollim la primera opció:31-  Finalment accedirem al sistema amb el nostre nom d'usuari daw2:32- Comproveu l'adreça IP de la vostra màquina virtual debian. Obriu el terminal en debian:i un cop dins del terminal accediu al sistema com usuari root per mitjà de l'ordre su -  (tal i com podeu veure a la següent imatge) i comproveu quina és l'adreça IP del vostre servidor amb l'ordre ifconfig
(tal i com podeu veure a la següent imatge):33-  Ara, des del vostre sistema Host. comproveu que podeu veure la pàgina web del sistema amb Debian:i que també us podeu connectar via SSH:34- Finalment, si voleu aturar el sistema debian, podeu fer els següent passos: