Exercici 1 --> https://youtu.be/oJVHEnCWRyk
Exercici 2 --> Ha de funcionar de la mateixa manera que l'exercici 1
Exercici 3 --> https://youtu.be/E_8-0RXr6KI
Exercici 4 --> https://youtu.be/U-SU6oPN4G0