Exercici 1 --> https://youtu.be/0epf4VdHc7I
Exercici 2 --> Ha de funcionar de la mateixa manera que l'exercici 1
Exercici 3 --> https://youtu.be/ZXLmnnF-8Pg
Exercici 4 --> https://youtu.be/RRE0VsW9th8