2n DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

MÒDUL 10: SISTEMES ERP-CRM

Documentació diversa
Instal·lació d'Apache + MySQL + PHP5  sobre Debian 8. Proves de funcionament.
Activitat 103: Instal·lació de vtiger CRM 6.5.0. Instal·lació d'Odoo enterprise v10. Creació de mòduls per vtiger i Odoo.
Activitat 203: Mòduls per Odoo 8.0