M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF3: Correu electrònic i missatgeria instantània

ASIX-2

Pràctica 4: Treballant amb els protocol SMTP i POP3

24-3-2017

Treballant amb els protocols SMTP i POP3

CONDICIONS DEL TREBALL

1- Data de la comprovació: 31-3-2016

DOCUMENTACIÓ

a) PROTOCOL SMTP
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2821.txt
4.1 --> Ordres
4.2 --> Respostes

b) PROTOCOL POP3
https://www.rfc-editor.org/info/rfc1939
5,6 i 7 --> Ordres
10 --> Exemple

c) Telnet + SMTP
http://ubuntuwiki.net/index.php/SMTP,_testing_via_Telnet

d) Telnet + POP3
https://www.pantz.org/software/pop3/pop3telnet.html


PRÀCTICA

PART 1: Enviament d'un correu a un usuari utilitzant telnet i les ordres i respostes del protocol SMTP

1- Prepara wireshark de la teva màquina física per escoltar per wifi. Fes un filtre per capturar únicament paquets SMTP. Deixa wireshark capturant paquets.
2- Inicia el servidor Debian a on tens el teu servidor exim4, i els usuaris clot i asix.
3- Des de la teva màquina física fes un telnet per connectar-te al servidor exim4 de Debian i envia a l'usuari clot un missatge amb les següents característiques:
    a) Indica el nom del teu ordinador físic junatament amb el HELO
    b) MAIL FROM: asix@xxxyyy-m08.fjeclot.net
    c) Receptor: clot@fxxxyyy-m08.fjeclot.net
    d) Cos del missatge: Hola clot, sóc l'usuari asix.
4- Comprova que el missatge s'ha enviat correctament. Fes un cat de /var/mail/clot.
5- Comprova que s'ha capturar per wireshark un paquet per cada missatge enviat via telnet. Mostra el missatge enviat pel servidor al client després de fer un HELO. Comprova
    a) El codi del missatge de resposta
    b) El significat del codi de resposta
    c) El paràmetre del codi de resposta


PART 2: Recuperació dels missatge en el servidor utilitzant telnet i les ordres i respostes del protocol POP3

1- Reconfigura dovecot perquè accepti  passwords escrits en texte pla.
    a) Obre /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
    b) Fes el paràmetre disable_plaintext_auth igual a no   
    c) Reinicia dovecot  
2- Prepara wireshark de la teva màquina física per escoltar per wifi. Fes un filtre per capturar únicament paquets POP. Deixa wireshark capturant paquets.
3- Des de la teva màquina física fes un telnet per connectar-te al servidor dovecot de Debian i recupera (sense esborrar-lo) el darrer missatge enviat a l'usuari clot.
4- Comprova que s'ha capturar per wireshark un paquet per cada missatge enviat via telnet. Comprova com comença cada missatge POP3 enviat per un client i un enviat pel servidor.
5- Comprova el missatge capturat per wireshark com a resposta a una ordre list. Comprova el valor de l'indicador de resposta, la descripció de la resposta i el valor de la resposta.