M08: Serveis de Xarxa i Internet

UF3: Correu electrònic i missatgeria

ASIX-2

Pràctica 2: Instal·lació i configuració bàsica de Microsoft Exchange 2007 SP3 sobre Windpows 2008 Server

7-4-2017

Pràctica 2: Instal·lació i configuració bàsica de Microsoft Exchange 2007 SP3

CONDICIONS DEL TREBALL

 1- El  dia 5-5-2017 comprovaré:
     a) La instal·lació de W2008 Server i que s'ha fet la promoció a controlador de domini.
     b) Comprovaré que Microsoft Exchange 2007 SP3 està funcionant correctament.
     c) Comprovaré que  s'ha instal·lat i configurat correctament Thunderbird sobre la màquina client.
     d)  Comprovaré que dos usuari definits a Exchange  poden intercanviar-se correus entre ells.

DOCUMENTACIÓ

a) Instal·lació d'Exchange 2007 SP3: http://www.youtube.com/watch?v=VWlHyNwsSmw
b) Creació d'una bustia en un sistema Windows 2008 amb AD i Exchange 2007: http://www.youtube.com/watch?v=eQ2a5TWvBLM

PRÀCTICA

PART 1: INSTAL.LACIO
1-
Crea una màquina virutal amb Windows 2008 Server Standard. Fes que el nom de la màquina sigui xxxyyy-exchange a on xxx són les primeres lletres del teu nom i yyy són les tres primeres lletres del teu cognom. El sufixe DNS principal de l'equip ha de ser fjeclot.net.
2- Per poder navegar sense problemes amb l'IE de Windows 2008 modifica la secció  "Configurar ESC de Internet Explorer" de l'eina Administrador del servidor accessible via Herramientas administrativas. S'hauria de desactivar la "Configuración de seguridad mejorada" per l'usuari Administrador.
3- Descarrega:
    a)
Microsoft Exchange 2007 SP3 dins d'una carpeta de nom C:\Exchange\Inst des de http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=24111
       
* Per Windows 2008 Server Standard de 32 bits heu d'escollir el paquet WE2K7SP3ES32.exe.
       
* Per Windows 2008 Server Standard de 64 bits heu d'escollir el paquet WE2K7SP3ES64.exe.
    b) Windows Installer 4.5. Descarrega-ho des de http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8483.
        * Per Windows 2008 Server Standard de 32 bits heu d'escollir el paquet
Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu.
   
    * Per Windows 2008 Server Standard de 64 bits heu d'escollir el paquet Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu.
4- Instal·la les següent funcions, característiques i programes:
a) Windows Power Shell
b) Windows Installer 4.5.
c) Microsoft Management Console (comprova si ja està instal·lada executant l'ordre mmc).
d)
Application server (Servidor de Aplicaciones).
e) .NET Framework 2.0 o posterior (segurament s'ha instal·lat juntament amb el servidor d'aplicacions).
f) Instal·lació bàsica d'IIS i  a més a més: Autenticación básica, Autenticación Windows, Autenticación implícita, Compresión de contenido dinámico, Compatibilidad Metabase d'IIS6 i Consola de Administración d'IIS6.
g) Experiència de Uso i Experiència de calidad de audio y video.
5- Posa en marxa la màquina virtual Windows 2008 Server amb la targeta de xarxa en mode "Xarxa interna".
6- Instal·la la funció Servicios de dominio de Active Directory. Des de l'Administrador del Servidor --> Funciones -->  Servicios de dominio de Active Directory.
7- Promociona Windows 2008 Server a controlador de domini:
a) Configuració estàtica amb IPv4 192.168.1.2, màscara 255.255.255.0, IP del router 192.168.1.1 i IP del servidor DNS primari 192.168.1.2.
b) Desactiva provisionalment IPv6 de la targeta de xarxa per evitar missatges d'error durant la configuració DNS del domini.
c) Executa dcpromo.exe per posar en marxa l'assistent per promocionar el servidor a controlador de domini.
d) No utilitzis el mode avançat.
e) Crea un domini nou dins d'un bosc nou.

f) Nom del domini:  fjeclot.net
g) Nivel fu ncional de bosc: Windows  2008 Server
h)
Opcions adicionals: Servidor DNS
i)
Ubicació de les bases de dades de l'Active Directory: valors per defecte
j) Contrasenya d'administració del mode de restauració de serveis de directori: FJEClot2016
k)
Activa novament IPv6 de la targeta de xarxa.
8- Executa WE2K7SP3ES32.exe o WE2K7SP3ES64.exe que s'hauria de trobar a C:\Exchange\Inst i desempaqueta dels fitxers d'instal·lació de Microsoft Exchange 2007 SP3. NOTA: El procés pot trigar un parell de minuts abans de mostrar res per pantalla.
9- Executa el programa setup.exe. per començar la instal·lació. Selecciona "Paso 5: Instalar Microsoft Exchange Server 2007 Pack3" per començar la instal·lació.
10- Per fer la instal·lació escull les següents opcions:
    a)
Instal·lació típica.
    b) Nom de l'organització --> fjeclot
    c) No tens cap ordinador executant Outlook 2003 o anterior
11- Un cop finalitzada la instal·lació, s'hauria de mostrar la següent pantalla:


12- Comprova que pots accedir a l'eina d'administració d'Exchange des del Menú d'Inici --> Programes.

PART 2: CONFIGURACIÓ BÀSICA: CREACIÓ DE 3 COMPTES DE CORREU I ACTIVACIÓ DEL SERVIDOR POP3 DE MICROSOFT EXCHANGE
1- Amb l'ajut del 2n video de la documentació, crea una bústia de correu per 3 usuaris del domini ja existents: alumne00 (contrasenya igual a FJEClot00), prof01 (contrasenya igual a FJEClot01) i prof02 (contrasenya igual a FJEClot02). La base de datos de buzones és la que trobaràs per defecte i no cal afegir cap mena de directiva. Comprova que els usuaris també s'han afegit també com a usuaris del domini.
2- Des de la consola "Administrador del servidor", selecciona  "Configuración"  --> "Servicios". Posa en marxa el servei "POP3 de Microsoft Exchange" i fes que s'activi de manera automàtica cada cop que es posa en marxa la màquina virtual. Ara tenim activats el servidor SMTP i POP3 de Microsoft Exchange.

PART 3: CREACIÓ DE 3 COMPTES DE CORREU AMB THUNDERBIRD A LA MÀQUINA CLIENT
1- Posa en marxa una altra màquina virtual Windows 7 o Ubuntu. Instal·la Thunderbird.
2- Reconfigura la interfície de xarxa de la nova màquina virtual. La configuració és estàtica amb IP 192.168.1.3, màscara 255.255.255.0, IP del router 192.168.1.1 i IP del servidor DNS primari 192.168.1.2. Comprova que la nova màquina i  Windows 2008 Server fan ping entre elles.
3- Executa Thunderbird i crea 3 comptes pels usuaris alumne00, prof01 i prof02. Realitza els següents passos per cada usuari (exemple per prof01):
    a) Crea un nou compte --> Salta aquest pas.....
    b)
Nom: Professor01, Adreça electrònica: prof01@fjeclot.net, Contrasenya: FJEClot01, Recorda la contrasenya OK
    c)
Click a Configuració manual
    d)
Entrada: POP3 / xxxyyy-exchange.fjeclot.net / 110. SSL: Detecció automàtica. Autenticació: Detecció automàtica
    e)
Entrada: SMTP /
xxxyyy-exchange.fjeclot.net / 25. SSL: Detecció automàtica. Autenticació: Detecció automàtica
    f)
Nom de l'usuari: prof01@fjeclot.net
    g)
Click a Prova-la i si tot funciona bé (El thunderbird mostrará el misstatge "S'han trobat els paràmetres següents després de provar el servidor indicat",  llavor feu un click     a Fet. Si et demana afegir una "Excepció de serguretat", confirma-la.

PART 4: ENVIAMENT I RECEPCIÓ DE CORREUS
1- Envia un correu de prof01 a prof02. És posible que la primera vegada falli l'enviament del correu perquè Thunderbird demana una confirmació d'excepció de seguretat. Només cal fer-ho una vegada. Confirma-ho i torna a intentar-ho.
2-
Envia un correu de prof01 a alumne00.
3- Des del compte de prof02, llegeix correu prof01. Envia una resposta a prof01.
4- Des del compte d'alumne00, llegeix correu prof01. Envia una resposta a prof01.
5- Llegeix els correus de prof01.