M08-Serveis de xarxa i internet
UF1-Serveis de configuració automàtica i resolució de noms
ASIX2
Correcció de la Pràctica 2 M08UF1
28-10-2016

CORRECIÓ DE LA PRÀCTICA 2 M8UF1 ASIX2

1- Configura la targeta de xarxa de l a teva màquina virtual windows 2008 server per treballar amb xarxa interna i amb la següent configuració IP estàtica:

X=2 Sr. Alva
a) Adreça IP 192.168.2.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.2.1,   d) Servidors DNS  80.58.2.33 i 80.58.32.97
X=3 Sr. Aybar
a) Adreça IP 192.168.3.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.3.1,   d) Servidors DNS  80.58.3.33 i 80.58.32.97
X=4 Sr. Bonilla
a) Adreça IP 192.168.4.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.4.1,   d) Servidors DNS  80.58.4.33 i 80.58.32.97
X=5 Sr. Canet
a) Adreça IP 192.168.5.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.5.1,   d) Servidors DNS  80.58.5.33 i 80.58.32.97
X=6 Sr. Durán
a) Adreça IP 192.168.6.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.6.1,   d) Servidors DNS  80.58.6.33 i 80.58.32.97
X=7 Sr. España
a) Adreça IP 192.168.7.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.7.1,   d) Servidors DNS  80.58.7.33 i 80.58.32.97
X=8 Sr. García
a) Adreça IP 192.168.8.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.8.1,   d) Servidors DNS  80.58.8.33 i 80.58.32.97 
X=9 Sr. Grau
a) Adreça IP 192.168.9.2,   b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.9.1,   d) Servidors DNS  80.58.9.33 i 80.58.32.97
X=10 Sr. HInostroza
a) Adreça IP 192.168.10.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.10.1, d) Servidors DNS  80.58.10.33 i 80.58.32.97
X=11 Sr. Huaman
a) Adreça IP 192.168.11.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.11.1, d) Servidors DNS  80.58.11.33 i 80.58.32.97
X=12 Sr. Laguna       
a) Adreça IP 192.168.12.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.12.1, d) Servidors DNS  80.58.12.33 i 80.58.32.97
X=13 Sr. Laporta
a) Adreça IP 192.168.13.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.13.1, d) Servidors DNS  80.58.13.33 i 80.58.32.97
X=14 Sr. Laserna
a) Adreça IP 192.168.14.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.14.1, d) Servidors DNS  80.58.14.33 i 80.58.32.97
X=15 Sr. López
a) Adreça IP 192.168.15.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.15.1, d) Servidors DNS  80.58.15.33 i 80.58.32.97
X=16 Sr. Lozano
a) Adreça IP 192.168.16.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.16.1, d) Servidors DNS  80.58.16.33 i 80.58.32.97
X=17 Sr. Manzano
a) Adreça IP 192.168.17.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.17.1, d) Servidors DNS  80.58.17.33 i 80.58.32.97
X=18 Sr. Medero
a) Adreça IP 192.168.18.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.18.1, d) Servidors DNS  80.58.18.33 i 80.58.32.97 
X=19 Sr. Montagut
a) Adreça IP 192.168.19.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.19.1, d) Servidors DNS  80.58.19.33 i 80.58.32.97
X=20 Sr. Moreno
a) Adreça IP 192.168.20.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.20.1, d) Servidors DNS  80.58.20.33 i 80.58.32.97
X=21 Sr. Ortíz
a) Adreça IP 192.168.21.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.21.1, d) Servidors DNS  80.58.21.33 i 80.58.32.97
X=22 Sr. Peña       
a) Adreça IP 192.168.22.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.22.1, d) Servidors DNS  80.58.22.33 i 80.58.32.97
X=23 Sr. Piñol
a) Adreça IP 192.168.23.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.23.1, d) Servidors DNS  80.58.23.33 i 80.58.32.97
X=24 Sr. Postigo
a) Adreça IP 192.168.24.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.24.1, d) Servidors DNS  80.58.24.33 i 80.58.32.97
X=25 Sr. Rodríguez 
a) Adreça IP 192.168.25.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.25.1, d) Servidors DNS  80.58.25.33 i 80.58.32.97
X=26 Sr. Rojas
a) Adreça IP 192.168.26.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.26.1, d) Servidors DNS  80.58.26.33 i 80.58.32.97
X=27 Sr. Valls
a) Adreça IP 192.168.27.2, b) Màscara 255.255.255.0, c) Router  192.168.27.1, d) Servidors DNS  80.58.27.33 i 80.58.32.97

2-
Modifica 
el servidor DHCP perquè doni la següent configuració de xarxa:
   
a) Nom del domini: fjeclot.net
    b) DNS primari: 80.58.X.33
    c) DNS secundari: 80.58.32.97
    d)
Router: 192.168.X.100
   
e) Marge d'adreces IP: 192.168.X.55 a 192.168.X.95 dins de la subxarxa 192.168.X.0 amb màscara 255.255.255.0.
El valor de la variable X ho trobaràs a la taula de la pregunta 2.

3- Configura la targeta de xarxa de qualsevol altre màquina virtual amb xarxa interna.  Posa en  marxa la màquina virtual. Mostra la seva configuració de xarxa i demostra que  correspon amb una assignació donada pel servidor DHCP.