M08 Serveis de Xarxa i Internet
UF1-Serveis de configuració automàtica i resolució de noms
ASIX-2
Pràctica 2: Instal·lació i configuració del servei DHCP sobre Microsoft Windows 2012 Server (Standard Edition) 2-10-2018

Instal·lació i configuració del servei DHCP sobre Microsoft Windows 2012 Server Standard Edition

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 9-10-2017 comprovaré la instal·lació de W2012 Server Standard i de la funció del servidor DHCP. Comprovaré també la correcta configuració i funcionament del servidor DHCP.

DOCUMENTACIÓ
Vídeo de configuració d'un servidor DHCP amb Windows 2012 Server (Des de l'instant  9'00" fins l'instant 21'43")

PRÀCTICA

PART 1: INSTAL.LACIO I CONFIGURACIÓ BÀSICA
1-
Amb VirtualBox, crea una màquina virutal Windows 2012 Server Standard amb les següents característiques:  a) Tipus de sistema operatiu: Microsoft Windowsb) Versió: Windows 2012 Server (64 bits), c) Nom: windows-2012-asix2-m08, d) Memòria assignada a la màquina virtual: 2GB, e) Disc dur: VDI / Dinàmic / 25GB, f) Habilita PAE/NX a les característiques del processador, g) Treballa amb l'opció de  "xarxa interna".
2- Afegeix la imatge ISO del CDROM d'instal·lació de Windows 2012 Server que pots aconseguir per mitjà del teu compte de DreamSpark a la llista de dispositius IDE com a master primari. Fes el CD/DVD el primer dispositiu d'arrancada i el disc dur el 2n dispositiu. Posa en marxa la màquina virtual i comença la instal·lació de Windows 2012 Server Standard amb els valors per defecte.
3-
Configura des de virtualbox la targeta de xarxa virtual per treballar en mode "xarxa interna". Configura el servidor amb els següents paràmetres de xarxa: a) IP estàtica del servidor=192.168.1.2, c) màscara = 255.255.255.0, b) IP del router=192.168.1.1, d) IP dels servidors DNS = 80.58.0.33 i 80.58.32.97.
4- Des de la consola Administrador del servidor (que s'executa automàticament si accedeixes al sistema com Administrador o pots trobar a primera icona de la esquerra de la barra d'eines inferior), afegeix el rol de servidor DHCP.
5- A la consola Administrador del servidor fes clic a "Herramientas" i selecciona  DHCP. Ara s'executarà la consola DHCP que s'utilitza per la configuració del servidor DHCP. Fes que el servidor DHCP doni la següent configuració de xarxa:
    a) Adreces IPv4
    b) Nom de l'àmbit: asix2m08
    c) Marge d'adreces IP: 192.168.1.10 a 192.168.1.75
    d) Màscara de subxarxa: 255.255.255.0 (Longitud = 24)
    e) Exclusions: No
    f) Retard: 0 ms
    g) Durada de la concessió: 2h
    i) Router: 192.168.1.1   
    j) Nom del domini primari: fjeclot.net
    k) Servidors DNS 80.58.0.33 i 80.58.32.97
    l) Servidor WINS: No   
   
PART 2: CONTROL DEL SERVEI
1- Des de la consola DHCP, selecciona el nom del  teu servidor. Fes clic amb el botó de la dreta i selecciona "Todas la tareas". Comprova quines opcions tens.
2- Atura el servidor DHCP.
3- Des del mateix menú, torna a Iniciar el servidor DHCP.
4- Des del mateix menú, reinicia el servidor DHCP.

PART 3: COMPROVACIÓ BÀSICA DEL FUNCIONAMENT AMB UN CLIENT WINDOWS
1- Configura la targeta de xarxa d'una màquina client Windows XP/7/8 per treballar amb xarxa interna.  Posa en  marxa la màquina virtual treballant amb configuració de xarxa automàtica via DHCP. Comprova la seva configuració de xarxa un cop posat en marxa la màquina i comprova que correspon amb una assignació IP donada pel servidor DHCP.
2- Dins del servidor DHCP, Comprova les concesions d'adreces dins de l'àmbit asix2m08.
3- Comprova el valor de l'adreça IP del router a la secció "Opciones de ámbito". Canvia el valor per 192.168.1.254. Des de la màquina client torna a demanar la configuració de xarxa i comprova ara el valor de l'adreça IP del router.
4- Torna a posar com IP del router el valor 192.168.1.1. Comprova l'adreça MAC de  la màquina client. Fes una reserva d'adreça IP per la màquina client a partir de la seva adreça MAC. Crea una reserva de nom reserva00  i fes que el servidor sempre assigni l'adreça IP 192.168.1.9 a la màquina client. Des de la màquina client torna a demanar la configuració de xarxa i comprova ara el valor de la seva adreça IP.

PART 4: ORDRES PER ALLIBERAR I TORNAR A DEMANAR UNA ADREÇA IP DES D'UN CLIENT WINDOWS
1-
Des d'un màquina client windows allibera l'adreça IP amb l'ordre: ipconfig  /release. Comprova l'adreça IP de la màquina client un cop alliberada l'adreça IP. Comprova les concessions al sevidor DHCP del Windows 2008 Server.
2- Des d'un màquina client windows demana l'assignació d'una adreça IP amb l'ordre: ipconfig  /renew. Comprova l'adreça IP de la màquina client. Comprova les concessions al sevidor DHCP del Windows 2012 Server.

PART 5: COMPROVACIÓ BÀSICA DEL FUNCIONAMENT AMB UN CLIENT UBUNTU LINUX
1- Configura la targeta de xarxa d'una màquina client  Ubuntu per treballar amb xarxa interna.  Posa en  marxa la màquina virtual treballant amb configuració de xarxa automàtica via DHCP. Comprova la seva configuració de xarxa un cop posat en marxa la màquina i comprova que correspon amb una assignació IP donada pel servidor DHCP.
2- Dins del servidor DHCP, Comprova les concesions d'adreces dins de l'àmbit asix2m08.
3- Comprova el valor de l'adreça IP del router a la secció "Opciones de ámbito". Canvia el valor per 192.168.1.254. Des de la màquina client torna a demanar la configuració de xarxa i comprova ara el valor de l'adreça IP del router.
4- Torna a posar com IP del router el valor 192.168.1.1. Comprova l'adreça MAC de  la màquina client. Fes una reserva d'adreça IP per la màquina client a partir de la seva adreça MAC. Crea una reserva de nom reserva01  i fes que el servidor sempre assigni l'adreça IP 192.168.1.10 a la màquina client. Des de la màquina client torna a demanar la configuració de xarxa i comprova ara el valor de la seva adreça IP.