CONFIGURACIÓ DE PROTOCOLS D'ENCAMINAMENT DIÀNAMIC OSPF D'ÀREA ÚNICA


1- ABANS DE COMENÇAR A CONFIGURAR ELS ROUTERS

1.1.-
Descarrega el fitxer pr5.pkt.


1.2.-
El password d'administració del Router00 és fje00. El password d'administració del Router01 és fje01. El password d'administració del Router02 és fje02.

1.3.-
Comprova la configuració de xarxa de totes les interfícies dels routers  Router00 a Router02. Calcula les subxarxes a les quals pertanyen les interfícies.

1.4.-
Comprova les taules d'encaminaments dels 3 routers.

1.5.-
Comprova que NO es pot fer un ping entre ordinadors de subxarxes diferentes.


2- CONFIGURANT EL ROUTER 00

2.1.-
Mira les captures de pantalla ospf1.jpg i ospf2.jpg que hi ha dins de l'arxiu comprimit ospf.tar.gz que pots trobar a la secció de documentació. Configura el Router00 perquè treballi amb el protocol  OSPF. Assigna a l'identificador  de procés el valor XX. El router treballa a l'àrea 0. El valor de XX el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.

2.2.-
Mira les captures de pantalla ospf3.jpg i ospf4.jpg que hi ha dins de l'arxiu comprimit ospf.tar.gz que pots trobar a la secció de documentació. Fes que la interfície serial0/3/0 del Router00 treballi amb autenticació MD5 amb l'identificador de clau AA i la contrasenya fjeclot. El valor d'AA el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.

2.3.-
Mira les captures de pantalla ospf3.jpg i ospf4.jpg que hi ha dins de l'arxiu comprimit ospf.tar.gz que pots trobar a la secció de documentació. Fes que la interfície serial0/3/1 del Router00 treballi amb autenticació MD5 amb l'identificador de clau BB i la contrasenya fjeclot. El valor de BB el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.


3- CONFIGURANT EL 
ROUTER 01

3.1.-
Mira novament ospf1.jpg i ospf2.jpg. Configura el Router01 perquè treballi amb el protocol OSPF. Assigna a l'Identificador de procés el valor YY. El router treballa a l'àrea 0. El valor de YY el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.

3.2.-
Mira novament ospf3.jpg i ospf4.jpg. Fes que la interfície serial0/3/0 del Router01 treballi amb autenticació MD5 amb l'identificador de clau BB i la contrasenya fjeclot. El valor de BB el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.

3.3.-
Mira novament ospf3.jpg i ospf4.jpg. Fes que la interfície serial0/3/1 del Router01 treballi amb autenticació MD5 amb l'identificador de clau CC i la contrasenya fjeclot. El valor de CC el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.

4- CONFIGURANT EL  ROUTER 02

4.1.-
Mira novament ospf1.jpg i ospf2.jpg. Configura el Router02 perquè treballi amb el protocol OSPF. Assigna a l'identifcador de procés el valor ZZ. El router treballa a l'àrea 0. El valor de ZZ el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.
4.2.-
Mira novament ospf3.jpg i ospf4.jpg. Fes que la interfície serial0/3/0 del Router02 treballi amb autenticació MD5 amb l'identificador de clau AA i la contrasenya fjeclot. El valor d' AA el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.
4.3.-
Mira novament ospf3.jpg i ospf4.jpg. Fes que la interfície serial0/3/1 del Router02 treballi amb autenticació MD5 amb l'identificador de clau CC i la contrasenya fjeclot. El valor de CC el trobareu al final de la pràctica després de la documentació.


5- COMPROBACIONS FINALS

5.1.- Comprova ara les taules d'encaminanemt dels 3 routers.
5.2.- Fes un ping des de l'ordinador pc00.fje.net a pc02.fje.net i pc04.fje.net.
5.3.- Fes un ping des de l'ordinador pc02.fje.net a pc00.fje.net i pc04.fje.net.
5.4.- Fes un ping des de l'ordinador pc04.fje.net a pc00.fje.net i pc02.fje.net.


LLIURAMENT
a
) El fitxer de texte amb totes les configuracions dels routers. El nom del fitxer serà asix2_cognom_nom_m07uf3pr3.txt. Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
b
) El Packet Tracer de l'esquema funcionant correctament. El nom del fitxer serà
asix2_cognom_nom_m07uf3pr3.pkt. Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
c) Envia-ho tot junt dins d'un correu amb l'assumpte asix2_cognom_nom_m07uf3pr3.
Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
d) El correu s'ha d'envia a cf@collados.org.
e) Data límit: 20-4-2021  15.00-16.50


DOCUMENTACIÓ
a)
Documentació sobre configuració bàsica sobre mètrica, distància administrativa, protocol OSPF i RIP


VALORS  XX, YY, ZZ, AA, BB, CC