PRÀCTICA 3b: PROTOCOLS D'ENCAMINAMENT DINÀMIC OSPF

1.- Descarrega el fitxer m07uf3pr3_ospf.pkt.
2.- El password d'administració del Router00 és fje00. El password d'administració del Router01 és fje01. El password d'administració del Router02 és fje02.
3.- Comprova la configuració de xarxa de totes les interfícies dels routers  Router00 a Router02. Calcula les subxarxes a les quals pertanyen les interfícies.
4.- Comprova les taules d'encaminaments dels 3 routers.
5.- Comprova l'estat del protocol OSPF pels 3 routers.
6.- Comprova que NO es pot fer un ping entre ordinadors de subxarxes diferentes.
7.- Configura el Router00 perquè treballi amb el protocol d'encaminament dinàmic OSPF. Assigna a l'ID de procés el valor 1. El router treballa a l'àrea 0.
8.- Fes que la interfície serial0/3/0 del Router00 treballi amb autenticació MD5 amb la clau 10 i la contrasenya fjeclot.
9.- Fes que la interfície serial0/3/1 del Router00 treballi amb autenticació MD5 amb la clau 11 i la contrasenya fjeclot.
8.- Configura el Router01 perquè treballi amb el protocol d'encaminament dinàmic OSPF. Assigna a l'ID de procés el valor 1. El router treballa a l'àrea 0.
8.- Fes que la interfície serial0/3/0 del Router01 treballi amb autenticació MD5 amb la clau 11 i la contrasenya fjeclot.
9.- Fes que la interfície serial0/3/1 del Router01 treballi amb autenticació MD5 amb la clau 12 i la contrasenya fjeclot.
9.- Configura el Router02 perquè treballi amb el protocol d'encaminament dinàmic OSPF. Assigna a l'ID de procés el valor 1. El router treballa a l'àrea 0.
8.- Fes que la interfície serial0/3/0 del Router02 treballi amb autenticació MD5 amb la clau 10 i la contrasenya fjeclot.
9.- Fes que la interfície serial0/3/1 del Router02 treballi amb autenticació MD5 amb la clau 12 i la contrasenya fjeclot.
10.- Comprova ara l'estat del protocol OSPF dels 3 routers.
11.- Comprova ara les taules d'encaminanemt dels 3 routers.
12.- Fes un ping des de l'ordinador pc00.etpclot.net a pc02.etpclot.net i pc04.etpclot.net.
12.- Fes un ping des de l'ordinador pc02.etpclot.net a pc00.etpclot.net i pc04.etpclot.net.
14.- Fes un ping des de l'ordinador pc04.etpclot.net a pc00.etpclot.net i pc02.etpclot.net.

DOCUMENTACIÓ
Documentació general
Documentació sobre el concepte de mètrica
Documentació sobre el concepte de distància administrativa
Part de la documentació sobre el protocol OSPF del llibre "Introducción al enrutamiento y a la conmutación en la empresa"