PRÀCTICA 3a: PROTOCOLS D'ENCAMINAMENT DINÀMIC RIP

1.- Descarrega el fitxer m07uf3pr3_rip2.pkt.
2.- El password d'administració del Router00 és fje00. El password d'administració del Router01 és fje01. El password d'administració del Router02 és fje02.
3.- Comprova la configuració de xarxa de totes les interfícies dels routers  Router00 a Router02. Calcula les subxarxes a les quals pertanyen les interfícies.
4.- Comprova les taules d'encaminaments dels 3 routers.
5.- Comprova l'estat del protocol RIPv2 pels 3 routers.
6.- Comprova que NO es pot fer un ping entre ordinadors de subxarxes diferentes.
7.- Configura el Router00 perquè treballi amb el protocol d'encaminament dinàmic RIPv2. Desactiva la funcionalita de resum automàtica. Desactiva el trànsit RIP innecessari de les interfícies FastEthernet0/0.
8.- Configura el Router01 perquè treballi amb el protocol d'encaminament dinàmic RIPv2. Desactiva la funcionalita de resum automàtica. Desactiva el trànsit RIP innecessari de les interfícies FastEthernet0/0.
9.- Configura el Router02 perquè treballi amb el protocol d'encaminament dinàmic RIPv2. Desactiva la funcionalita de resum automàtica. Desactiva el trànsit RIP innecessari de les interfícies FastEthernet0/0.
10.-
Comprova ara l'estat del protocol RIPv2 dels 3 routers.
11.- Comprova ara les taules d'encaminanemt dels 3 routers.
12.- Fes un ping des de l'ordinador pc00.etpclot.net a pc02.etpclot.net i pc04.etpclot.net.
12.- Fes un ping des de l'ordinador pc02.etpclot.net a pc00.etpclot.net i pc04.etpclot.net.
14.- Fes un ping des de l'ordinador pc04.etpclot.net a pc00.etpclot.net i pc02.etpclot.net.

DOCUMENTACIÓ
Documentació general
Documentació sobre el concepte de mètrica
Documentació sobre el concepte de distància administrativa
Part de la documentació sobre el protocol RIP del llibre "Introducción al enrutamiento y a la conmutación en la empresa"