PRÀCTICA 3: RESET D'UN ROUTER (ENCAMINADOR) CISCO DE LA SÈRIE 1800/2800. CONFIGURACIÓ INICIAL. CONFIGURACIÓ DE LES INTERFÍCIES DE XARXA


A) RESET DE ROUTER

1.- Abans de començar, comprova que tens el següents dispositius i cables:
     a)
Un Commutador Cisco Catalyst 2960
     b)
Un PC
     c -
Opció 1) Un conversor USB a RS232 + conversor RS232 a connector de consola CISCO.
          Opció 2) Un conversor USB a connector de consola CISCO.
     d) Cable Ethernet UTP Cat 5e amb connector RJ45


2.- Connecta't al router via consola utiltizant gtkterm o putty:
     * Router CISCO 1841: Pàgines 54 i 55 de https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1800/1841/hardware/installation/guide/hw.pdf
     * Router CISCO serie 2800: Pàgines 67 i 68 https://community.cisco.com/legacyfs/online/attachments/discussion/28hwinst.pdf

3.-  Per Router CISCO sèrie 2800 i amb la informació que trobaràs aquí --> https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/2600-series-multiservice-platforms/22188-pswdrec-2600.html segueix els següents passos:
     a) Realitza el primer pas del procediment 1
    
b) Realitza els passos 1 a 15 del procediment 2
             NOTA 1:  En el pas 6 és millor aturar i tornar a posar en marxa el router.
             NOTA 2: En el pas 13 és millor executar copy  running-config  startup-config
            
NOTA 3: En el pas 14 s'ha de reiniciar el router amb la targeta connectada.

4.-  Per Router CISCO 1841 i amb la informació que trobaràs aquí --> https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1700-series-modular-access-routers/22187-pswdrec-1700.html segueix els següents passos:
     a) Realitza el primer pas del procediment 1
    
b) Realitza els passos 1 a 15 del procediment 2
             NOTA 1:  En el pas 6 és millor aturar i tornar a posar en marxa el router.
             NOTA 2: En el pas 13 és millor executar copy  running-config  startup-config
            
NOTA 3: En el pas 14 s'ha de reiniciar el router amb la targeta connectada.

5.- Comprova que pots executar enable. Comprova que fent show  config  el router ha estat reinicialitzat i que s'ha creat l'usuari cisco.


b) CONFIGURACIÓ INICIAL


1.-
Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu número de grup).

2.-
Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot
X (a on X és el teu número de grup).

3
.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà clotfjeX
(a on X és el teu número de grup).

4.-
Configura la contrasenya d'accés via  Telnet. La contraseya serà asixclotX
(a on X és el teu número de grup).

5.-
Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/0 del router. Assigna a FastEthernet0/0 del RouterX l'adreça IP 192.168.1.X/24 (a on X és el teu número de grup).

6.-
Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/1 del router. Assigna a FastEthernet0/1 del RouterX l'adreça IP 192.168.2.X/24
(a on X és el teu número de grup).

7.-
Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/0 del router. Assigna a Serialt0/3/0 del RouterX l'adreça IP 10.1.1.X/24
(a on X és el teu número de grup). És un DCE. Clock rate 56000.

8.- Configura el banner del router amb el següent missatge del dia (MOTD): "Benvinguts al RouterX".

9.- Habilitat el routing executant en el mode de configuració global: ip routing .

10.- Copia  la configuració del router de la running-memory a la startup-memory.


11.- 
Assigna a la interfície de xarxa del teu PC  l'adreça IP 192.168.1.20/24, amb router 192.168.1.X i DNS 8.8.8.8. Connecta el teu ordinador a la interfície 
FastEthernet0/0 del RouterX. Fes un ping des del teu ordinador al router.

12.-
Assigna a la interfície de xarxa del teu PC  l'adreça IP 192.168.2.20/24, amb router 192.168.2.X i DNS 8.8.8.8. Connecta el teu ordinador a la interfície  FastEthernet0/1 del RouterX.Fes un ping des del router al teu ordinador.


C) COMPROVACIÓ

1.- Mostra que pots accedir via consola a l'encaminador  amb la contrasenya indicada a l'apartat 2.

2.- Mostra que pots accedir via Telnet al commutador  amb la contrasenya indicada a l'apartat 4.

3.- Entra al mode privilegiat
amb la contrasenya indicada a l'apartat 3.

4.- Mostra el fitxer de configuració. Comprova el nom de l'encaminador.

5.-
Mostra les adreces IP assignades a les interfícies de xarxa.

6.-
Mostra la taula d'encaminament.

7.- Fes un ping a cadascuna de les interfícies ethernet des del teu ordinador.


D) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
a)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1800/1841/hardware/installation/guide/hw/18cable.pdf
b) https://peterpap.net/index.php/Reset_a_Cisco_2800_series_router_to_factory_default_without_the_enable_password
c) https://www.youtube.com/watch?v=YRGfiHIJ860E) DATES-HORARIS-GRUPS PER LA PRÀCTICA 3


Data: 19-2-2021    Horari: 16.50h a 17.45h - 18.15h a 19.10h    Grups: G5, G6,G7, G8, G9
Data: 25-2-2021    Horari: 16.50h a 17.45h - 18.15h a 19.10h    Grups: G1, G2,G3, G4