PRÀCTICA 2c) ROUTERS CISCO SÈRIES 1800/2800: ENCAMINAMENT ESTÀTIC VLSM

1.- Configura el 7 routers amb el nom indicat a l'esquema que es troba al final de l'enunciat. No heu de posar cap contrasenya.

2.- S'ha d'implementar la xarxa que es pot veure a l'esquema que es troba al final de l'enunciat. Per configurar les interfícies de xarxa has de tenir en compte que:
     a) Per determinar les adreces IP de totes les interfícies de routers i ordinadors cal fer un càcul utilitzant el mètode VLSM.
     b) Compte de no oblidar que algunes interfícies serial són DCE i altres DTE. Compte també amb la numeració de les interfícies al teu router.
     c) Cada alumne té la seva adreça IP de xarxa per administrar

3- Configura la taula d'encaminament dels  routers de manera que es pugui fer un ping entre qualsevol ordinador de la xarxa.

4- Comprovacions que s'haurien de fer abans d'enviar-me el fitxer de packet tracert:
    a) Pots fer ping de Laptop1.1 (o Laptop 1.2) a la resta d'ordinadors       
e) Pots fer ping de Laptop5 a la resta d'ordinadors
    b) Pots fer ping de Laptop2 a la resta d'ordinadors                                     f)  Pots fer ping de Laptop6 a la resta d'ordinadors
    c)
Pots fer ping de Laptop3 a la resta d'ordinadors                                     g) Pots fer ping de Laptop7.1 (o Laptop7.2) a la resta d'ordinadors
 
   d)
Pots fer ping de Laptop4 a la resta d'ordinadors

5- Has d'enviar:
    a) Una captura de pantalla amb el resultat d'utilitzar la calculadora VLSM per la teva xaxa.
El nom del fitxer serà asix2_cognom_nom_m07uf3pr2c.jpg. Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
    b) El fitxer de texte amb totes les configuracions dels routers.
El nom del fitxer serà asix2_cognom_nom_m07uf3pr2c.txt. Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
    c) El Packet Tracer de l'esquema funcionant correctament i d'acord amb les IP trobades amb la calculador VLSM. El nom del fitxer serà
asix2_cognom_nom_m07uf3pr2c.pkt. Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
    d) Envia-ho tot junt dins d'un correu amb l'assumpte asix2_cognom_nom_m07uf3pr2c.
Canvia cognom i nom pels teu cognom i nom real.
    e) El correu s'ha d'envia a cf@collados.org.

6- Data límit: dimarts 24-3-2020 a les 23.59.59.

7- Per consultes, envieu-me un correu a cf@collados.org. Dins de l'horari escolar, intentaré contestar tan ràpid com en sigui possible.


TAULA D'ASSIGNACIÓ DE XARXES PER ALUMNENOTA: La resta de les xarxes són les que uneixen els routers i només tenen 2 adreces IP.


ESQUEMA DE LA XARXA