PRĄCTICA 2b) ROUTERS CISCO SČRIES 1800/2800: ENCAMINAMENT ESTĄTIC VLSM
1- Configuració inicial dels router
1.1- Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu nśmero de grup).
1.2- Mostra'm que la configuració del router amb el seu nom.

2- Configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors
2.1- S'ha d'implementar la xarxa que es pot veure a l'esquema que es troba al final de l'enunciat. Has de tenir en compte que:
     a) Pel cącul de les IP s'haurą d'utilitzar el mčtode VLSM.
     b)  Entre tots, us heu de posar d'acord en quina serą la  xarxa assignada a cada grup
     c) Cada grup és reponsable de la configuració dels seu ordinadors i el router de la seva xarxa.
     d) Compte de no oblidar que algunes interfķcies serial són DCE i altres DTE. Compte també amb la numeració de les interfķcies al teu router.
2.2- Comprova que pots fer ping entre els routers adjacents al teu. Comprova que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.
2.3-  Mostra'm que la configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors.
2.4- Mostra'm que pots fer pings amb els routers adjacents. Mostra'm que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.


3- Configuració de les taules d'encaminament dels routers
3.1- Configura la taula d'encaminament del teu router de manera que pugui encaminar els paquets que li arribin de la manera adequada perque puguin arribar a la seva destinació.
3.2- Assegurat que l'enrutament estą habilitat. Executa ip routing dins del mode de configuració global.
3.3- Mostra'm la taula d'encaminament del teu router.

4- Comprovacions finals
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 1 han de tenir 2 portątils connectats i correctament configurats per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 2 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 3 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 4 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 5 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 6 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 7 han de tenir 2 portątils connectats i correctament configurats
per fer la demostració.
----------------------------------------
4.1- Ping des de Laptop1.1 a Laptop2
4.2- Ping des de Laptop1.1 a Laptop 3
4.3- Ping des de Laptop1.1 a Laptop4
4.4- Ping des de
Laptop1.1 a Laptop5
4.5- Ping des de Laptop1.2 a Laptop6
4.6- Ping des de Laptop1.2 a Laptop7.1
4.6- Ping des de Laptop1.2 a Laptop7.2
-----------------------------------------
4.7- Ping des de Laptop2 a Laptop3
4.8- Ping des de Laptop2 a Laptop 4
4.9-
Ping des de Laptop2 a Laptop5
4.10- Ping des de Laptop2 a Laptop6
4.11- Ping des de Laptop2 a Laptop7.1
4.12- Ping des de Laptop2 a Laptop7.2
-----------------------------------------
4.8- Ping des de Laptop3 a Laptop 4
4.9-
Ping des de Laptop3 a Laptop5
4.10- Ping des de Laptop3 a Laptop6
4.11- Ping des de Laptop3 a Laptop7.1
4.12- Ping des de Laptop3 a Laptop7.2
-----------------------------------------
4.12- Ping des de Laptop4 a Laptop5
4.13- Ping des de Laptop4 a Laptop6
4.14- Ping des de Laptop4 a Laptop7.1
4.15- Ping des de Laptop4 a Laptop7.2
-----------------------------------------
4.16- Ping des de Laptop5 a Laptop6
4.17- Ping des de Laptop5 a Laptop7.1
4.18- Ping des de Laptop5 a Laptop7.2
-----------------------------------------
4.17- Ping des de Laptop6 a Laptop7.1
4.18- Ping des de Laptop6 a Laptop7.2
-----------------------------------------
4.19- Ping des de Laptop7.1 a Laptop1.1
4.20- Ping des de Laptop7.2 a Laptop1.2
-----------------------------------------

ESQUEMA DE LA XARXA