PRÀCTICA 2a: RESET D'UN ROUTER CISCO DE LA SÈRIE 1800/2800. CONFIGURACIÓ INICIAL. CONFIGURACIÓ DE LES INTERFÍCIES DE XARXA


a) Reset del router

1- Connecta't al router via consola utiltizant gtkterm o putty:
     * Router CISCO 1841: Pàgines 54 i 55 de https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1800/1841/hardware/installation/guide/hw.pdf
     * Router CISCO serie 2800: Pàgines 67 i 68 https://community.cisco.com/legacyfs/online/attachments/discussion/28hwinst.pdf

2-  Per Router CISCO sèrie 2800 i amb la informació que trobaràs aquí --> https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/2600-series-multiservice-platforms/22188-pswdrec-2600.html segueix els següents passos:
     a) Realitza el primer pas del procediment 1
    
b) Realitza els passos 1 a 15 del procediment 2
             NOTA 1:  En el pas 6 és millor aturar i tornar a posar en marxa el router.
             NOTA 2: En el pas 13 és millor executar copy  running-config  startup-config
            
NOTA 3: En el pas 14 s'ha de reiniciar el router amb la targeta connectada.

3-  Per Router CISCO 1841 i amb la informació que trobaràs aquí --> https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1700-series-modular-access-routers/22187-pswdrec-1700.html segueix els següents passos:
     a) Realitza el primer pas del procediment 1
    
b) Realitza els passos 1 a 15 del procediment 2
             NOTA 1:  En el pas 6 és millor aturar i tornar a posar en marxa el router.
             NOTA 2: En el pas 13 és millor executar copy  running-config  startup-config
            
NOTA 3: En el pas 14 s'ha de reiniciar el router amb la targeta connectada.

4- Comprova que pots executar enable. Comprova que fent show  config  el router ha estat reinicialitzat i que s'ha creat l'usuari cisco.

b) Configuració del Router

1.- Dispositius: a) Un Router sèrie 2800, b) Un PC c) Un conversor USB a RS232.
2.-
Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu número de grup).
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.
6.- Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/0 del router. Assigna a FastEthernet0/0 del RouterX l'adreça IP 192.168.1.X/24 (a on X és el teu número de grup).
7.- Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/1 del router. Assigna a FastEthernet0/1 del RouterX l'adreça IP 192.168.2.X/24 (a on X és el teu número de grup).
8.- Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/0 del router. Assigna a Serialt0/3/0 del Router0X l'adreça IP 10.1.1.X1/24 (a on X és el teu número de grup). És un DCE. Clock rate 56000.
9.- Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/1 del router. Assigna a Serialt0/3/1 del Router0X l'adreça IP 10.1.2.X/24 (a on X és el teu número de grup). És un DCE. Clock rate 56000.
10.- Configura el banner del router amb el següent missatge del dia (MOTD): "Benvinguts al RouterX".
11.- Mostra la configuració del router.
12.- Copia  la configuració del router de la running-config a la startup-config.

13.-  Assigna a la interfície de xarxa del teu PC  l'adreça IP 192.168.1.20/24, amb router 192.168.1.X i DNS 8.8.8.8. Connecta el teu ordinador a la interfície  FastEthernet0/0 del RouterX. Fes un ping des del teu ordinador al router.
15.- Assigna a la interfície de xarxa del teu PC  l'adreça IP 192.168.2.20/24, amb router 192.168.2.X i DNS 8.8.8.8. Connecta el teu ordinador a la interfície  FastEthernet0/1 del RouterX.Fes un ping des del router al teu ordinador.

Documentació addicional
a)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1800/1841/hardware/installation/guide/hw/18cable.pdf
b) https://peterpap.net/index.php/Reset_a_Cisco_2800_series_router_to_factory_default_without_the_enable_password
c) https://www.youtube.com/watch?v=YRGfiHIJ860