PRÀCTICA 2b: ADMINISTRACIÓ DE DOMINIS DE VLANS UTILITZANT EL PROTOCOL VTP AMB COMMUTADORS CISCO CATALYST 2960

1.-
S'ha d'impletar sobre commutadors físics CISCO la següent xarxa:2.-
S'haurà d'esborrar qualsevol configuració existent i mostrar-me que ha estat esborrada de cada commutador abans de començar.

3.-
Configura el commutador Switch Servidor VTP amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: servidor_vtp
    b) vlan 2 de nom alumnes
    c) vlan 3 de nom professors
    d) vlan 4 de nom administradors
    e) Domini VTP: fjeclot
    f) Mode VTP: Servidor
    g
) Fa0/1 en mode trunk i connectat a Fa0/1 de Switch VTP Transparent. Només està permesa la comunicació entre VLAN 1 a 99   

4
.- Configura el commutador Switch Client VTP 1 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: client_vtp1
    b) Domini VTP: fjeclot
    c) Mode VTP: Client
    d) Fa0/2 en mode dynamic auto connectat a Fa0/2 de Switch Transparent VTP
   


5.- Configura el commutador Switch  VTP Transparent amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: transp_vtp
    b) Mode VTP: Transparent
    c) Fa0/1 en
mode dynamic auto connectat a Fa0/1 de Switch Servidot VTP
    d
) Fa0/2 en mode trunk i connectat a Fa0/2 de Switch VTP Client 1. Només està permesa la comunicació entre VLAN 1 a 99

6- Comprovació 1
   
a) Fes un show vtp status dels 3 switch

7.- Comprovació 2
    a)
Afegeix vlan 5 de nom convidats al Servidor VTP
    b)
Afegeix vlan 100 de nom deshabilitats al Servidor VTP
    c) Comprova les VLAN del Client VTP 1

8.- Comprovació 3
    a)
Esborrar  vlan 5 del Servidor VTP
    b
) Comprova les VLAN del Client VTP 1