PRÀCTICA 2a: ADMINISTRACIÓ DE DOMINIS DE VLANS UTILITZANT EL PROTOCOL VTP (VLAN TRUNKING PROTOCOL)

DOCUMENTACIÓ
a) Documentaciió oficial de CISCO: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_25_fx/configuration/guide/2960scg/swvtp.html
b) Dynamic Trunking Protocol: http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2181837&seqNum=8
c) https://es.wikipedia.org/wiki/VLAN_Trunking_Protocol
d)
https://www.youtube.com/watch?v=-Wk-giujtr8

A) CONFIGURACIÓ

1.-
Crea els següent xarxa amb commutadors i ordinadors:
 
2.- Configura el commutador Switch Servidor VTP amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: servidor_vtp
    b) vlan 2 de nom alumnes
    c) vlan 3 de nom professors
    d) vlan 4 de nom administradors
    e) Domini VTP: fjeclot
    f) Mode VTP: Servidor
    g) Fa0/1 en mode trunk i connectat a Fa0/1 de Switch Client VTP1. Només està permesa la comunicació entre VLAN 1 a 99
    h
) Fa0/2 en mode trunk i connectat a Fa0/2 de Switch VTP Transparent. Només està permesa la comunicació entre VLAN 1 a 99    

3.- Configura el commutador Switch Client VTP 1 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: client_vtp1
    b) Domini VTP: fjeclot
    c) Mode VTP: Client
    d) Fa0/1 en mode dynamic auto connectat a Fa0/1 de Switch Servidot VTP
   


4.- Configura el commutador Switch  VTP Transparent amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: transp_vtp
    b) Mode VTP: Transparent
    c) Fa0/2 en
mode dynamic auto connectat a Fa0/2 de Switch Servidot VTP
    d
) Fa0/1 en mode trunk i connectat a Fa0/1 de Switch VTP Client 2. Només està permesa la comunicació entre VLAN 1 a 99

5.- Configura el commutador Switch VTP Client 2 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: client_vtp2
    b) Domini VTP: fjeclot
    c) Mode VTP: Client
    d) Fa0/1 en mode dynamic auto connectat a Fa0/1 de Switch  VTP Transparent


D) COMPROVACIONS
- 1

1- Comprova que les VLANs creades al servidor VTP s'han propagat als clients VTP però no  al commutador en mode transparent.

E) COMPROVACIONS - 2

1- Afegeix al servidor 2 VLANs més:
   
a) vlan 5 de nom convidats
    b) vlan 100 de nom deshabilitats

2-
Comprova que les noves VLANs creades al servidor VTP s'han propagat als clients VTP però no  al commutador en mode transparent.

F) COMPROVACIONS - 3

1- Esborra
vlan 4

2-
Comprova que la modificació s'ha propagat als clients VTP però no  al commutador en mode transparent.

G) COMPROVACIÓNS - 4

1.- Fes que Fa0/10 de client_vtp1 i servidor_vtp siguin membres de vlan2

2.- Fes que Fa0/11 de client_vtp1 i servidor_vtp siguin membres de vlan100

3.- Fes que PC0 tingui l'adreça IP 192.168.1.2

4.- Fes que Laptop0 tingui l'adreça IP 192.168.1.3

5.- Connecta PC0 a Fa0/10 de client_vtp i Laptop0 a FastEthernet0/10 de servidor_vtp. Comprova si es pot fer ping. Raona el comportament observat.

H) COMPROVACIÓNS - 5

1.- Connecta PC0 a Fa0/11 de client_vtp i Laptop0 a FastEthernet0/11 de servidor_vtp. Comprova si es pot fer ping. Raona el comportament observat.