VLANs I PORTS TRONCALS AMB COMMUTADORS CISCO CATALYST 2960

A) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH00

0.- Fes un reset del teu Switch. Mostra'm que ha estat resetejat. Aquest apartat només s'ha de fer treballant amb els Switch físics.
1.-
Configura el nom del teu commutador com a Switch00.

2.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
4.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
5.- Configura 192.168.1.1/24 com adreça IP de gestió del commutador (recorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1).
6.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
7.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
8.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
9.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
10.-
Fes que el port FastEthernet0/9 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
11.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
12.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

B) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH01
0.- Fes un reset del teu Switch. Mostra'm que ha estat resetejat. Aquest apartat només s'ha de fer treballant amb els Switch físics.
1
.- Configura el nom del teu commutador com a Switch01.
2.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
3.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
4.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
5.- Configura 192.168.1.2/24 com adreça IP de gestió del commutador (recorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1).
6.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
7.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
8- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
9.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/10 a FastEthernet0/20 a VLAN3.
10.-
Fes que el port FastEthernet0/9 del teu commutador sigui port troncal (o port trunk).
11.- Comprova la configuració de les VLANs i els ports troncals.
12.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).

C) TREBALLANT AMB LANS VIRTUALS (VLANs) I PORTS TRONCALS
1.- Connecta un cable creuat entre els ports troncals del Swithc00 i Switch01.
2.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/3 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.10/24.
3.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/10 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.11/24.
4.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/4 del Switch01. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.20/24.
5.-
Connecta un ordinador a FastEthernet0/11 del Switch01. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.21/24.
6.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.11/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
7.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que hi ha connectivitat.
8.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
9.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.11/24 i l'ordinador 192.168.1.20/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
10.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.11/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que hi ha connectivitat.
11.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.20/24 i l'ordinador 192.168.1.21/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
12.- Desconnecta la connexió entre switch's per mitjà dels ports troncals. Uneix amb el cable creauat els ports 22 dels 2 Switch's. Intenta fer un ping entre els ordinadors. Comprova que NO hi ha connectivitat.

D) COMPROVACIÓ DE LA PRÀCTICA 2
1.- Comprovació de la simulació amb packet tracer del funcionament de la xarxa proposada.
2.- Mostra un document amb totes les ordres executades.
3.- Mostra els nom de les VLAN i els ports fast ethernet afegits a cadascuna de les VLAN
4.- Mostra els ports troncals i el seu estat
5.- Mostra els ports troncals i el seu estat
6.- Comprovació de la connexió entre ports truncal via cabel ethernet creuat
7.- Comprovació de les IP dels ordinadors i la seva connexió a port del Swithc
8.- Comprovació de 2 del 6 ping proposats a l'apartat C) de la pràctica amb el cable de connexió de Switchs utilitzant el ports troncals
9.- Comprovació de 2 del 6 ping proposats a l'apartat C) de la pràctica amb el cable de connexió de Switchs utilitzant el port 22


DOCUMENTACIÓ DE LA PRÀCTICA 2

a)
Conceptes de VLANS

b)
Diagrama d'una VLAN

c)
Guia de configuració de l'IOS de Switch Cisco Catalyst 2960:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/products_installation_and_configuration_guides_list.html
(NOTA IMPORTANT: 
Has de comprovar quina és la teva versió del IOS de CISCO per treballar amb la guia correcta)

d)
Guies de las sèrie 2960 de Switches Catalyst:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-2960-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

e)
Configuració de VLANs i ports troncals de  Switches Cisco Catalyst 2960: 

f) Documentació per fer el RESET dels commutadors Cisco Catalyst 2960:  Reset complet del commutador CISCO Catalyst 2960 (pàgines 4 a 9).

g)
Video per fer 
el RESET dels commutadors Cisco Catalyst 2960 --> video.
(Nota: La contrasenya després del RESET és cisco)

h) Si pots accedir a l'IOS de CISCO llavors segueix els següents per esborrar tota la configuració sense que calgui fer un RESET com en el video o com indica la documentació: 

    1r pas) Esborra la configuració. Des del mode prilegiat executa:
        write  erase
        reload
   2n pas) Esborra les VLANs.
Des del mode prilegiat executa:
        delete flash:vlan.dat
        reload