PRÀCTICA 1a: VLANS I PORTS TRONCALS DE COMMUTADORS CISCO AMB PACKET TRACERT

DOCUMENTACIÓ
(1) Conceptes bàsics de VLANs
(2) Configuracióde ports troncals a partir de la documentació de Cisco per Commutadors Catalyst 2960 --> Configuration Guides --> Selecciona la teva versió de sistema operatiu --> Selecciona Configuring VLANs --> Selecciona "Chapter contents" --> Selecciona "Configuring VLAN Trunks" -->  Selecciona "Configuring an Ethernet Interface as a Trunk Port".
    2.a) Busca la taula amb els passos per fer la configuració del port troncal i els exemples.
    2.b) Llegeix atentament el paràgraf que hi ha just a sota de la taula amb els passos per realitzar la configuració del port troncal
(3) Una altra pàgina amb informació sobre configuració  deports troncals

A) CONFIGURACIÓ INCIAL
1.- Crea els següent xarxa amb commutadors:
 
2.- Comprova la versió del sistema operatiu del commutador amb show version (en mode d'usuari privilegiat).
3.-
Configura el nom del commutador de l'esquerra com a Commutador0X, a on X reprenta el teu número de grup.
Configura el nom del commutador de la dreta com a Commutador1X, a on X reprenta el teu número de grup.
4
.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración dels dos commutador . La contraseya serà fjeclotX a on X reprenta el teu número de grup.
5.- Configura la contrasenya d'accés als terminals virtuals  VTY 0 a 15 dels dos commutadors (Els terminals VTY permeten accedir via Telnet/SSH al commutador). La contraseya serà fjeclotX, a on X representa el teu número de grup.
6.- Configura la contrasenya d'accés a la consola dels 2 commutadors. La contraseya serà fjeclotX, a on X representa el teu número de grup. 
7.- Per gestionar els commutadors anem assignar-los una adreça IP. L'adreça de gestió han de ser:
    a) Pel commutador de l'esquera serà 192.168.1.20/24 i passarela per defecte 192.168.1.100.
    b) Per commutador de la dreta serà 192.168.1.21/24 i passarela per defecte 192.168.1.100.
NOTA IMPORTANT: Recorda que l'adreça IP per un commutador s'assigna a la  VLAN1
8.- Comprova que l'adreça IP/màscara/router del Switch és correcta.
9.- Salva la configuració dels dos commutadors.

B) LANS VIRTUALS (VLANs)

1.- Dins dels 2 commutadors, crea una  nova LAN virtual VLAN 2. Assigna a VLAN 2 el nom administradorsAfegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/5 a VLAN2.
2.-
Dins dels 2 commutadors, crea una  nova LAN virtual VLAN 3. Assigna a VLAN 3 el nom desenvolupadorsAfegeix les interfícies FastEthernet0/6 a FastEthernet0/12 a la VLAN3.
3.-
Dins dels 2 commutadors, crea una  nova LAN virtual VLAN 4. Assigna a VLAN 4 el nom comercialsAfegeix les interfícies FastEthernet0/13 a FastEthernet0/22 a la VLAN4.
4.-
Dins dels 2 commutadors, crea una  nova LAN virtual VLAN 5. Assigna a VLAN 5 el nom directorsAfegeix les interfícies FastEthernet0/23 a FastEthernet0/24 a la VLAN5.
5.- Comprova les xarxa VLANs que hi han actualment a tots 2 commutadors.
6.- Salva la configuració dels dos commutadors.

C) CONFIGURACIÓ DE PORTS TRONCALS-I

1.- Fes que el port GigabittEthernet1/1 dels 2 commutadors siguin ports troncals (trunk port) (2.a).
2.- Comprova la configuració dels ports troncals de tots commutadors (3).
3.- Salva la configuració dels dos commutadors.

D) COMPROVACIÓ - I
1.- Connecta:
    a) PC01 a FastEthernet0/3 del commutador de l'esquerra.
    b) PC02 a FastEthernet0/15 del commutador de l'esquerra.
    c) PC11 a FastEthernet0/5 del commutador de la dreta.
    d) PC12 a FastEthernet0/20 del commutador de la dreta.
2.- Comprova la connectivitat entre:
    a) PC01 i PC02
    b) PC01 i PC11
    c) PC01 i PC12
    d) PC02 i PC11
    e) PC02 i PC12
    f)  PC11 i PC12
Raona que està passant ara.
3.- Connecta PC01 a FastEthernet0/10 del commutador de l'esquerra. Comprova la connectivitat amb la resta d'ordinadors. Raona que està passant ara.
4.-
Connecta PC12 a FastEthernet0/12 del commutador de la dreta . Comprova la connectivitat amb la resta d'ordinadors. Raona que està passant ara.

E) CONFIGURACIÓ DE PORTS TRONCALS-II
21.- Fes que  la interfie GigabittEthernet1/1 del coomutador de l'esquerra torni a ser una interfície normal de treball del Switch0 (2.b).
2.- Comprova la configuració dels ports troncal (3).
3.- Salva la configuració del commutador.

F) COMPROVACIÓ - II
1.- Torna a connectar PC01 a FastEthernet0/3 del commutador de l'esquerra. Torna a connectar PC12 a FastEthernet0/20 del commutador de la dreta.
2.- Torna a fer la comprovació de connectivitat entre ordinadors. Raona que està passant ara.