CONFIGURACIÓ INICIAL DE COMMUTADORS CISCO CATALYST 2960

A) CONFIGURACIÓ INICIAL


1.- Abans de començar, comprova que tens el següents dispositius i cables:
     a)
Un Commutador Cisco Catalyst 2960
     b)
Un PC
     c -
Opció 1) Un conversor USB a RS232 + conversor RS232 a connector de consola CISCO.
        Opció 2) Un conversor USB a connector de consola CISCO.
     d) Cable Ethernet UTP Cat 5e amb connector RJ45


2.-
Connectat al commutador utilitzant el port de consola i el programa gtkterm, putty o hyperterminal. Comprova si pots accedir a l'IOS de CISCO.


3.-
Fes un reset o esborra la configuració del commutador CISCO Catalyst 2960.
Al final de la pràctica hi ha la documentació  sobre com realitzar aquest procés.

4.-
Configura el teu commutador de manera que el seu nou nom sigui CommutadorX a on X representa el número de grup.

5
.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya
serà fjeclotX a on X representa el número de grup.

6
.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola amb
gtkterm, putty o hyperterminal. La contraseya serà la clotfjeX a on X representa el número de grup.

7.-
Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contrasenya serà asixclotX
a on X representa el número de grup.

8.-
Configura 192.168.1.X/24 (a on X representa el  número de grup) com adreça IP de gestió del commutador. Ara qualsevol port que estigui connectat a VLAN1 pot ser utilitzat per accedir via Telnet al commutador.

9.-
Comprova que després del reset, totes les interfícies formen part de la VLAN1.

10.-
Desconnectat de la consola. Comprova que pots accedir via Telnet a l'IOS de CISCO.

11.-
Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).


B) COMPROVACIÓ

1.-
Mostra que pots accedir via consola al commutador amb la contrasenya indicada a l'apartat 5.

2.- Comprova la versió de l'IOS de CISCO del commutador

3.-
Entra al mode privilegiat
amb la contrasenya indicada a l'apartat 4.

4.- Mostra el fitxer de configuració. Comprova el nom del commutador.

5.-
Mostra l'adreça IP de gestió.

6.-
Mostra que pots accedir via Telnet al commutador  amb la contrasenya indicada a l'apartat 6.

7.-
Mostra l'assignació de ports del commutador a les VLAN del commutador.


C) DOCUMENTACIÓ

a) Documentació per fer el RESET dels commutadors Cisco Catalyst 2960:  Reset complet del commutador CISCO Catalyst 2960 (pàgines 4 a 9).

b)
Video per fer 
el RESET dels commutadors Cisco Catalyst 2960 --> video.
(Nota: La contrasenya després del RESET és cisco)

c) Si pots accedir a l'IOS de CISCO llavors segueix els següents per esborrar tota la configuració sense que calgui fer un RESET com en el video o com indica la documentació: 

    1r pas) Esborra la configuració. Des del mode prilegiat executa:
        write  erase
        reload
   2n pas) Esborra les VLANs.
Des del mode prilegiat executa:
        delete flash:vlan.dat
        reload


D) DATES-HORARIS-GRUPS PER LA PRÀCTICA 1

Data: 19-2-2021    Horari: 16.50h a 17.45h - 18.15h a 19.10h   Grups: G1, G2,G3, G4
Data: 25-2-2021    Horari: 16.10h a 17.45h - 18.15h a 19.10h   Grups: G5, G6,G7, G8, G9