PAT (PORT ADDRESS TRANSLATIONS) I PORT FORWARDING AMB ROUTERS CISCO

PRĄCTICA
1.-
Configureu el Router que tens assignat d'acord amb l'esquema i la solució de la prąctica  m07uf3pr5a.

2.- Configureu un servidor web a un dels portątils del grup amb una web inicial en la qual es vegi clarament el nśmero del grup.
3- Comproveu que podeu fer pings des de qualsevols servidor als altres 2 servidors.
4.- Comproveu que des dels servidors dels altres 2 grups es pot accedir la vostra web.
5- Mostreu la taula amb les traduccions d'IPs i Ports.

GRUPS - ROUTERS
DIA 1: GRUP 1: ROUTER00  // GRUP 2: ROUTER01 // GRUP 3: ROUTER02
DIA 2: GRUP 7: ROUTER01  // GRUP 8: ROUTER00 // GRUP 9: ROUTER01
DIA 3:
GRUP 4: ROUTER01 // GRUP 5: ROUTER02 // GRUP 6: ROUTER00

DOCUMENTACIÓ
(1) Router per defecte (o d'śltim recurs)
(2) Inside Local vs Inside Global vs Outside Globals vs Outside Local
(3) PAT (Port Address Translation)
(4) Port Forwarding i PAT
(5) Exemple de Port Forwarding
(6) Solució de la prąctica, comprovacions i resolució d'incidčncies