PAT (PORT ADDRESS TRANSLATIONS) I PORT FORWARDING AMB PACKET TRACER

PRÀCTICA
1.-
Descarrega el fitxer m07uf3pr5a.pkt.

2.- Canvia el nom de hostname dels 3 routers de manera que siguin iguals als noms que es poden visualitzar a l'esquema de la xarxa.
3.- Configura les interfícies de xarxa dels 3 routers d'acord amb les indicacions que es
es poden visualitzar a l'esquema de la xarxa.
4.- Configura el Router01 i Router02 de manera que el seu router per defecte sigui el Router01.
5- Configura PAT i Port Forwarding del Router00 per poder accedir al servei web de server00 des de qualsevol de les adreces IP públiques de Router00.
6-
Configura PAT i Port Forwarding del Router01 per poder accedir al servei web de server01 des de la seva adreça IP pública de Router01.
7- Configura PAT i Port Forwarding del Router02 per poder accedir al servei web de server02 des de la seva adreça IP pública de Router02.

DOCUMENTACIÓ
(1) Router per defecte (o d'últim recurs)
(2) Inside Local vs Inside Global vs Outside Globals vs Outside Local
(3) PAT (Port Address Translation)
(4) Port Forwarding i PAT
(5) Exemple de Port Forwarding
(6) Solució de la pràctica, comprovacions i resolució d'incidències