PRĄCTICA 4a) ROUTERS CISCO SČRIE 2800: CONFIGURACIÓ INICIAL i ENCAMINAMENT ESTĄTIC VLSM
1- Configuració inicial dels router
1.1- Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu nśmero de grup).
1.2- Configura  la contrasenya encriptada necessąria per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serą fjeclot.
1.3- Configura  la contrasenya necessąria per accedir des de consola. La contraseya serą clotfje.
1.4- Configura la contrasenya per accedir via telnet. La contrasenya serą: fjeclot.
 
2- Configuració de les interfķcies dels routers i ordinadors
2.1- S'ha d'implementar la xarxa que es pot veure a l'esquema que es troba al final de l'enunciat. Has de tenir en compte que:
     a) Pel cącul de les IP s'haurą d'utilitzar el mčtode VLSM.
     b)  Entre tots, us heu de posar d'acord en quina serą la  xarxa assignada a cada grup
     c) Cada grup és reponsable de la configuració dels seu ordinadors i el router de la seva xarxa.
     d) Compte de no oblidar que algunes interfķcies serial són DCE i altres DTE. Compte també amb la numeració de les interfķcies al teu router.
2.2- Comprova que pots fer ping entre els routers adjacents al teu. Comprova que els teus ordinadors poden fer ping al seu router.

4- Configuració de les taules d'encaminament dels routers
4.1- Configura la taula d'encaminament del teu router de manera que pugui encaminar els paquets que li arribin de la manera adequada perque puguin arribar a la seva destinació.
4.2- Assegurat que l'enrutament estą habilitat. Executa ip routing dins del mode de configuració global.


5- Comprovacions amb packet tracer
5.1- Mostra el diagrama  de la xarxa funcionant amb packet tracer
5.2- Mostra un document amb totes les instruccions executades per fer anar la xarxa

6- Comprovacions
prąctiques
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 1 han de tenir 2 portątils connectats i correctament configurats per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 2 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 3 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 4 han de tenir 1 portątils connectat i correctament configurat per fer la demostració.
Els membres del grup que hagin implementant la xarxa 5 han de tenir 2 portątils connectats i correctament configurats
per fer la demostració.
----------------------------------------
5.1- Ping des de PC0 a PC2
5.2- Ping des de PC0 a PC3
5.3- Ping des de PC0 a PC4
5.4- Ping des de PC0 a PC5
-----------------------------------------
5.5- Ping des de PC2 a PC3
5.6- Ping des de PC2 a PC4
5.7- Ping des de PC2 a PC5
-----------------------------------------
5.8- Ping des de PC3 a PC4
5.9- Ping des de PC3 a PC5
------------------------------------------
5.10- Ping des de PC4 a PC5
------------------------------------------
5.13- Ping des de PC6 a PC4
5.14- Ping des de PC6 a PC3
5.14- Ping des de PC6 a PC2
5.14- Ping des de PC6 a PC1

ESQUEMA DE LA XARXA