ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA OPERATU (IOS) DEL SWITCH. PROTOCOL VTP DE COMMUTADORS CISCO

A) DOCUMENTACIÓ

1-
Actualització del sistema operatiu (IOS) del SWITCH
    1.1- https://www.nazaudy.com/how-to-upgrade-the-ios-version-in-cisco-switch-c2960s
    1.2- https://www.collados.org/asix2/m07/uf2/m07uf2pr2d.html
    1.3-
https://software.cisco.com/download/home

2-
Protocol VTP
    2.1- https://www.youtube.com/watch?v=-Wk-giujtr8
    2.2- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_25_fx/configuration/guide/2960scg/swvtp.html


B) ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA OPERATIU (IOS) DEL SWITCH

1-
Connecta't a la web https://software.cisco.com/download/home i valida't utilitzant el teu compte de CISCO.

2- A la secció Select a product escriu:  Catalyst 2960 24TT-L (el teu model de SWITCH).

3- Selecciona IOS Software.

4- Selecciona la versió 12.2.55-SE12(MD)

5- Selecciona la imatge sistema operatiu c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE12.bin i descarrega'l al teu ordinador (accepta la llicència d'ús del programari de CISCO).

6- Fes un logout del teu compte de CISCO.

7- Crea la següent xarxa amb commutadors i ordinadors:8- Fes un reset del 2 SWTICH. Assegurat que no hi ha cap VLAN a cap dels 2 Switch.

9- Assigna a VLAN1 del Switch Servidor VTP l'adreça IP 192.168.1.2/24.

10- 
Assigna a VLAN1 del Switch Client VTP l'adreça IP 192.168.1.3/24.

11- Assigna a Laptop0 l'adreça IP
192.168.1.4/24.

12- Assigna a Laptop2 l'adreça IP 192.168.1.5/24.

13- Activa el servidor TFTP del teu ordinador que vas utilitzar a la pràctica m07uf2pr2b.

14- Fes una connexió per consola a Switch Servidor VTP i després:
15- Fes una connexió per consola a Switch Client VTP i després:

C) CONFIGURACIÓ
DEL PROTOCOL VTP

1- Configura el commutador Switch Servidor VTP amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: servidor_vtp
    b) vlan 2 de nom alumnes
    c) vlan 3 de nom professors
    d) vlan 4 de nom administradors
    e) Domini VTP: fjeclot
    f) Mode VTP: Servidor
    g) Gi0/1 en mode trunk i connectat a Gi0/1 de Switch Client VTP1.
  

2- Configura el commutador Switch Client VTP 1 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: client_vtp1
    b) Domini VTP: fjeclot
    c) Mode VTP: Client
    d) Gi0/1 en mode trunk i connectat a Gi0/1 de Switch Servidot VTP
   

D) COMPROVACIONS
1- Mostra la versió de l'IOS del commutador.
2- Mostra els modes (servidors i client) dels 2 commutadors.
3- Comprova que les VLANs creades al servidor VTP s'han propagat als clients VTP.
4- Crea una nova VLAN (davant meu) al commutador servidor i comprova que es propaga al commutador client.