PRÀCTICA 2a:  PROTOCOL VTP DE COMMUTADORS CISCO AMB PACKET TRACERT

DOCUMENTACIÓ
1- https://www.youtube.com/watch?v=-Wk-giujtr8
2- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_25_fx/configuration/guide/2960scg/swvtp.html

B) CONFIGURACIÓ


1.-
Crea els següent xarxa amb commutadors i ordinadors:
 
2.- Configura el commutador Switch Servidor VTP amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: servidor_vtp
    b) vlan 2 de nom alumnes
    c) vlan 3 de nom professors
    d) vlan 4 de nom administradors
    e) Domini VTP: fjeclot
    f) Mode VTP: Servidor
    g) Gi0/1 en mode trunk i connectat a Gi0/1 de Switch Client VTP1.
    h
) Gi0/2 en mode trunk i connectat a Gi0/2 de Switch VTP Transparent.

3.- Configura el commutador Switch Client VTP 1 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: client_vtp1
    b) Domini VTP: fjeclot
    c) Mode VTP: Client
    d) Gi0/1 en mode trunk i connectat a Gi0/1 de Switch Servidot VTP
   

4.- Configura el commutador Switch  VTP Transparent amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: transp_vtp
    b) Mode VTP: Transparent
    c) Gi0/2 en
mode trunk i connectat a Gi0/2 de Switch Servidot VTP
    d
) Gi0/1 en mode trunk i connectat a Gi0/1 de Switch VTP Client 2.

5.- Configura el commutador Switch VTP Client 2 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: client_vtp2
    b) Domini VTP: fjeclot
    c) Mode VTP: Client
    d) Gi0/1 en mode trunk i connectat a Gi0/1 de Switch  VTP Transparent


C) COMPROVACIONS

1- Comprova que les VLANs creades al servidor VTP s'han propagat als clients VTP però no  al commutador en mode transparent.
2
- Afegeix al servidor  la VLAN 5 de nom convidats. Comprova que la nova VLAN s'han propagat als clients VTP però no  al commutador en mode transparent.
3
- Esborra del servidor la VLAN 4. Comprova que la  VLAN 4 s'ha esborrat dels clients VTP.