ROUTERS CISCO AMB PACKET TRACER: CONFIGURACIÓ D'ACLs ESTÀNDARD - TFPT

PART 1 - RESET DEL ROUTER
1.- Inicieu sessió a l'encaminador (router) i en mode privilegiat executant enable i després introduint el password.
2.- Executeu  configure terminal per anar al mode de configuració global.
3.-
Executeu config-register 0x2142. (Això fa que l'encaminador ignori la configuració d'inici a la propera recàrrega.)
4.-
Executeu end i torneu a recarregar el sistema operatiu de l'encaminador introduint reload al indicador Router#.
5.- El sistema us preguntarà si voleu desar la configuració. Introduïu no i confirmeu la recàrrega a la següent sol·licitud.
6.- Després de tornar a carregar l'encaminador, el sistema us preguntarà si voleu entrar al diàleg de configuració inicial. Introduïu no.
7.- Canvieu la configuració del registre de configuració a 0x2102 introduint enable i configure terminal per tornar al mode de configuració global i després introduint config-register 0x2102.
8.- Excuteu end i, a continuació, executeu write memory per sobreescriure la configuració d'inici existent amb la configuració actual en blanc.
9.- Executeu reload per
tornar a recarregar el sistema operatiu de l'encaminador (router) i completar l'operació d'esborrat.


PART 2 - CONFIGURACIÓ INICIAL
1.- Configura el nom del teu router com a Router00.
2.-
Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración. La contraseya serà fjeclot
.
3
.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot
.
4.-
Configura la contrasenya d'accés via  Telnet (connexions 0 a 15). La contraseya serà fjeclot
.
5.-
Assigna a FastEthernet0/0  l'adreça IP 192.168.1.1/24.

6.-
Assigna a FastEthernet0/1  l'adreça IP 192.168.2.1/24.
7.-
Assigna Serial0/3/0 (o  l'identificador que coorrespongui) del router  l'adreça IP 10.1.1.1/24
. És un DCE. Clock rate 56000.
8.- Assigna Serial0/3/1 (o  l'identificador que coorrespongui) del router  l'adreça IP 10.1.1.2/24. És un DTE.
9.- Habilita el routing executant en el mode de configuració global: ip routing .
10.- Copia  la configuració del router de la running-config a la startup-config


PART 3 - CONNEXIÓ AL ROUTER VIA TELNET I REALITZACIÓ DE CÒPIES DE SEGURETAT

1.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/0 del Router00. Assigna a l'ordinador l'adreça 192.168.1.2/24. Troba a quina xarxa pertany aquest ordinador ara.
 
2.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i el Router00. Comprova que hi ha connectivitat.
3.-
Estableix una connexió via Telnet al Router00 des de l'ordinador connectat al seu port
FastEthernet0/0.
4.- Instal·la i activa el servei TFTP dins de l'ordinador connectat a Router00.
5.- Transfereix la configuració running-config del commutador a un fitxer de nom BackupRunningConfigRouter00_20220203 dins de l'ordinador amb el servei TFTP activat.
6.- Transfereix la configuració startup-config del commutador a un fitxer de nom BackupStartupConfigRouter00_20220203 dins de l'ordinador amb el servei TFTP activat.
7.- Comprova que els fitxers s'han copiat en el servidor.


PART 4 - ESTABLINT CONNEXIÓ ENTRE ORDINADOR CONNECTATS AL ROUTER00
1.- Connecta un alttre ordinador a FastEthernet0/1 del Router00. Assigna a l'ordinador l'adreça 192.168.2.2/24. Troba a quina xarxa pertany aquest ordinador ara.
2.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.2.2/24 i el Router00. Comprova que hi ha connectivitat.
3.- Comprova que a la taula d'encaminament hi ha una entrada tipus C (directat) per les xarxes 192.168.1.0/24 i 192.168.2.0/24.
4.-
Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i l'ordinador 192.168.2.2/24. Comprova que hi ha connectivitat per mitjà del Router00.
5.-
Crea una llista de control d'accés (ACL) que no permeti accedir des de la xarxa 192.168.1.0/24 a la xarxa 192.168.2.0/24 però sí que ho permeti des de qualsevol altra xarxa.
6.- Comprova que s'ha creat correctament l'ACL
7.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i l'ordinador 192.168.2.2/24. Comprova que ara no hi ha connectivitat.
8.- Esborra l'ACL i comprova que tornes a tenir connectivitat entre els 2 ordinadors.


PART 5 - COMPROVACIONS
1.- Còpia de seguretat 
BackupRunningConfigRouter00_20220203 dins del servidor TFTP.
2.- Còpia de seguretat  BackupStarupConfigRouter00_20220203 dins del servidor TFTP.
3.- ACL:
    a) Els 2 ordinadors fan ping entre ells.
    b) Activa ACL. Mostra ACL.
    c) Els 2 ordinadors no fan ping entre ells.
    d) Desactiva ACL.
    e)
Els 2 ordinadors torne a fer ping entre ells.

ANNEX - ÀREES DE MEMÒRIA