ROUTERS CISCO AMB PACKET TRACER: PROTOCOL STP


1.-
Descarrega el fitxer m07uf2pr2f.pkt.


2.-
Comprova que pots fer ping des de qualsevol ordinador a  Server00.

3.- Deshabitlita el protocol STP de Swtich02. Comprova que ara el port deshabilitat passa a un altre Switch grącies al protocol STP.

4.- Deshabilita  de tots
els Swtich.

5.- Fes un ping des de qualsevol ordinador a Server00. Comprova que passa amb les connexions. 


6.-
DeComprova que no pots fer pings entre cap ordinador i la resta d'ordinadors

7.- Torna a habilitar el protocol STP dels Switch i comprova que un port queda deshabilitat i tot torna a funcionar de manera normal.

Documentació
1- Tempesta de broadcats i STP: https://ca.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol
2- Enable/Disable STP: https://www.omnisecu.com/cisco-certified-network-associate-ccna/how-to-enable-or-disable-spanning-tree-protocol-stp.php