COMMUTADOR CISCO CATALYST 2960: TFPT - VLANs - TAULA MAC - SEGURETAT DELS PORTS

A) CONFIGURACIÓ DEL SWITCH00

1.- Esborra la configuració del Switch: Entra en mode privilegiat i executa:
NOTA: Si no pots accedir al mode privilegiats, hauràs de fer un reset  del Switch.

2.- Configura el nom del teu commutador com a Switch00.
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot. Configura la consola per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
5.- Configura la contrasenya d'accés via via Telnet. La contraseya serà fjeclot. El commutador accepta les línies 0 a 15. Configura els terminals VTY  per necessitar una contrasenya per accedir-hi.
6.- Configura 192.168.1.254/24 com adreça IP de gestió del commutador (f).  Rrecorda que l'adreça per un commutador s'assigna a una interfície virtual representada com una interfície de LAN virtual que per defecte és VLAN1.
7.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2 (i). Assigna  a VLAN 2 el nom administradors.
8.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/13 a VLAN2.
9.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 3 (i). Assigna  a VLAN 3 el nom desenvolupadors.
10.-
Afegeix les interfícies FastEthernet0/14 a FastEthernet0/24 a VLAN3.
11.- Comprova la configuració de les VLANs.
12.-
Copia el fitxer de configuració en execució running-config al fitxer de configuració d'inici startup-config.


B) CONNEXIÓ AL SWITCH VIA TELNET I REALITZACIÓ DE CÒPIES DE SEGURETAT VIA TFTP
1.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/2 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça 192.168.1.2/24.
2.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.2/24 i l'adreça IP de gestió del Switch00 192.168.1.254/24. Comprova que hi ha connectivitat.
3.-
Comprova que pots connectar-te via Telnet al Switch00 via l'adreça IP de gestió del Switch00.
4.- Instal·la i activa el servei TFTP dins de l'ordinador connectat a Switch00
5.- Transfereix la configuració running-config del commutador a un fitxer de nom BackupRunningConfigSwitch00_20220203 dins de l'ordinador amb el servei TFTP activat.
5.- Transfereix la configuració startup-config del commutador a un fitxer de nom BackupStartupConfigSwitch00_20220203 dins de l'ordinador amb el servei TFTP activat.
6.- Comprova que els fitxers s'han copiat en el servidor.C) COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES VLANs

1
.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/3 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.3/24.
2.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/14 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.14/24.
3.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.3/24 i l'ordinador 192.168.1.14/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.
4.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/10 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.10/24.
5.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.3/24 i l'ordinador 192.168.1.10/24. Comprova que hi ha connectivitat.
6.- Intenta fer un ping entre l'ordinador 192.168.1.10/24 i l'ordinador 192.168.1.14/24. Comprova que NO hi ha connectivitat.


D) VISUALITZANT LA TAULA MAC. SEGURETAT DE PORTS
1.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/3 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.3/24.
2.- Connecta un ordinador a FastEthernet0/4 del Switch00. Assigna a l'ordinador l'adreça IP 192.168.1.4/24.
3.- Connecta un ordinador amb la Consola o via Telnet al Switch per accedir a l'IOS del Switch00.
4.- Neteja la Taula Mac del Switch00.
5.- Visualitza la taula d'adreces MAC.
6.- Fes un ping entre 192.168.1.3 i l'ordinador 192.168.1.4.
7.- Torna a visualitzar la Taula MAC del Switch. Comprova que les adreces MAC dels 2 ordinadors s'han desat dins de la taula MAC i associades al port al qual estan conectats.


E) SEGURETAT DE PORTS
1.- Neteja la Taula MAC del Switch00.
2.- Desconnecta els ordinadors de
FastEthernet0/3 i FastEthernet0/4.
3
.- Assigna com a mesura de seguretat pel port  Fastethernet0/3 que només  permeti  connexions des  de  un dispositiu amb l'adreça MAC 00:11:22:33:44:55. La interfície es desactivarà si es produeix una violació de la seguretat. 4.- 4.- Torna a connectar els ordinadors de FastEthernet0/3 i FastEthernet0/4
5.-
Fes un ping entre 192.168.1.3 i l'ordinador 192.168.1.4.
6.-
Comprova que es desactiva el port
FastEthernet0/3.
7.- Torna a reactivar el port desactivat.
8.- Esborra la mesura de seguretat.

F) ACTIVANT I DESACTIVANT PORTS

1.- Desactiva els ports no utilitzats Fastethernet0/5 a Fastethernet0/9 (utiltiza l'ajuda en línia de l'ordre "interface").
2.- Comprova la configuració dels ports.
3.- A
ctiva novament els ports desactivats


G) COMPROVACIONS
1.- Còpia de seguretat  BackupRunningConfigSwitch00_20220203 dins del servidor TFTP.
2.- Còpia de seguretat  BackupStarupConfigSwitch00_20220203 dins del servidor TFTP.
3.-
Fes un ping entre 192.168.1.3 i l'ordinador 192.168.1.4. Veure Taula MAC.
4.- Comprovació de ports desactivats.
5.- Desactivació d'un port per adreça MAC incorrecta. Comprovació.ANNEX - ÀREES DE MEMÒRIA DEL ROUTER I SWITCH