PROBLEMES DE DIVISIÓ DE XARXES EN SUBXARXES


Data de lliurament: 15-11-19 fins a les 21.30h

LLiurament:
Envia un missatge a cf(at)collados.org amb el tema del missatge asix2_cognom_nom_m07uf1subxarxes i dins del missatge envia un fitxer amb les respostes de nom 
asix2_cognom_nom_m07uf1subxarxes.pdf

MOTIUS DE DIVISIÓ EN SUBXARXES PER IPv4


1-
Disminució del trànsit de paquets i per tant dels paquets a processar per sw, gw i pc. Conseqüència:
    a) Disminueix els paquets a processar per commutadors, encaminadors, ordinadors i altres dispositius de xarxa
    a) Incrementa amplada banda disponible => Increment de la velocitat de la xarxa
    b) Incrementa rendiment dels equips (per exemple, del total de dades processades, quines són realment útils)
    d) Disminueix congestió (colls d'ampolla).
2- Control de trànsit entre subxarxes
    a) Incrementa seguretat
    b) Enrutar més eficientment
3- Permet la jerarquització de les xarxes, i per tant enrutar més eficientment
4- Millora l'escalabilitat i el control de com augmenta la mida de la xarxa (físicament i en equipament)
5- Millora l'organització (divisió entre departaments, o per edificis, o per pisos,per serveis que s'ofereixen, per equips als quals es pot accedir......)
6- Facilita l'administració de la xarxa (assignació d'IP, evitar duplicacions, incrementar o disminuir fàcilment la mida,jerarquització ...)
7- Facilita la resolució de problemes
8- Conservació d'IPs que és un recurs escàs


MOTIUS DE DIVISIÓ EN SUBXARXES PER IPv6


1-
Els mateixos que per IPv4 amb l'excepció de la conservació de les IPs que per IPv6 no és un problema.


PROBLEMES DE DIVISIÓ DE XARXES EN SUBXARXES

1- Un ordinador forma part d'una subxarxa i té l'adreça IP 192.168.10.75/28. La subxarxa s'ha format  utilitzant  el mètode de divisió en subxarxes convencional. Comprova:
a)  El número màxim d'ordinadors de la subxarxa de la qual forma part l'ordinador de l'enunciat.
b) La IP de la subxarxa de la qual forma part part l'ordinador de l'enunciat..
c) Les IP de broadcast de la subxarxa de la qual forma part l'ordinador de l'enunciat..
d) Els marges d'adreces IP que poden assignar a ordinadors que formen part de la mateixa subxara que l'ordinador de l'enunciat.
e) Indica si l'adreça IP = 192.1681.10.64/28 és correcta per un ordinador de la mateixa subxara que l'ordinador de l'enunciat . Per què?.
f) Indica si l'adreça IP = 192.168.10.79/28 és correcta per un ordinador de la mateixa subxara que l'ordinador de l'enunciat. Per què?.
g) Indica si l'adreça IP = 192.168.10.82/28 és correcta per un ordinador de la mateixa subxara que l'ordinador de l'enunciat. Per què?.
h) Indica si l'adreça IP = 192.168.10.67/28 és correcta per un ordinador de la mateixa subxara que l'ordinador de l'enunciat. Per què?.

2
Hem de dividir la xarxa 220.82.158.0/24 en 8 subxarxes utilitzant la divisió en subxarxes convencional. Indica:
a) La màscara de les subxarxes.
b)  El número màxim d'adreces Ip que es poden assignar a cadascuna de les subxarxes que podem crear.
c) Les IP de les 8 subxarxes.
d) Les IP de broadcast de les 8 subxarxes.
e) Els marges d'adreces IP que poden assignar a ordinadors per cadascuna de les subxarxes.
f) Indica si l'adreça IP = 220.82.158.205/29 és correcta per un ordinador. Per què?.

3- Hem de dividir la xarxa  
176.113.4.0/16  en 7 subxarxes. La 1a subaxarxa té 120 ordinadors i el router R1, la 2a subaxarxa té 75 ordinadors i el router R2, la 3a subaxarxa té 60 ordinadors i el router R3, la 4a subaxarxa té 30 ordinadors i el router R4, la 5a subaxarxa uneix R1 amb R2, la 6a subaxarxa uneix R2 amb R3, i  la 7a subaxarxa uneix R3 amb R4. 
a) Demostra que podem fer subxarxes utilitzant el mètode de divisió en subxarxes convencional.
b) Indica les adreces IP de les 7 subxarxes.
c) Indica les adreces IP de broadcast de les subxarxes.
d) Indica les d'adreces IP que poden assignar a ordinadors per cadascuna de les subxarxes.
e) Indica el número total de subxarxes lliures i d'adreces IP lliures.
f) Indica un problema important que pot tenir en aquest concret la divisió en subxarxes que s'ha trobat.

4- Hem de dividir la xarxa classe  205.45.222.0/24 en 7 subxarxes, utilitzant el mètode VLSM. La 1a subaxarxa té 100 ordinadors i el router R1, la 2a subaxarxa té 50 ordinadors i el router R2. La 3a subaxarxa té 10 ordinadors i el router R3. La 4a subaxarxa té 10 ordinadors i el router R4. La 5a subaxarxa uneix R1 amb R2, la 6a subaxarxa uneix R2 amb R3, i  la 7a subaxarxa uneix R3 amb R4. 
a)  Demostra que no podem fer subxarxes utilitzant el mètode de divisió en subxarxes convencional.
b) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 1. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
c) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 2. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
d) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 3. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
e) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 4. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
f)  Troba l'adreça IP i màscara de cadascuna de les 3 subxarxes de routers. Indica les IP vàlides pels routers.

5- Hem de dividir la xarxa classe 117.145.0.0/10 en 7 subxarxes , utilitzant el mètode VLSM. La 1a subaxarxa té 5700 ordinadors i el router R1, la 2a subaxarxa té 1500 ordinadors i el router R2, la 3a té 340 ordinadors i el router R3, i la 4a en té 72 i el router R4. D'altra banda, la 5a subxarxa uneix R1 amb R2, la 6a subaxarxa uneix R2 amb R3, i  la 7a subaxarxa uneix R3 amb R4.
a) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 1. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
b) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 2. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
c) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 3. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
d) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 4. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
e) Troba l'adreça IP i màscara de cadascuna de les 3 subxarxes de routers. Indica les IP vàlides pels routers.

6- Ens han assignat l'administració de la xarxa  IPv6 2001:DB8:CD02::/48 i hem de crear 5 subxarxes. La 1a subaxarxa té 8900 ordinadors i està connectada a una interfície del router R1, la 2a subaxarxa té 7800 ordinadors i i està connectada a una interfície del del router R1, la 3a té 13400 ordinadors i i està connectada a una interfície del del router R2, i la 4a en té 5200 i i està connectada a una interfície del del router R2. D'altra banda, la 5a subxarxa uneix R1 amb R2.
a) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 1. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
b) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 2. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
c) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 3. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
d) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 4. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
e) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 5. Indica les IP vàlides pels routers.