PROBLEMES DE SEGMENTACIÓ DE XARXES


1- Un ordinador té l'adreça IP 192.168.10.75 amb prefix per la màscara igual a /28. Treballant amb la divisió de subxarxes convencional, comprova:

a)  El número màxim d'ordinadors per subxarxa.
b)
La IP de la subxarxa de la qual forma part.
c)
Les IP de broadcast de la subxarxa de la qual forma part.
d)
Els marges d'adreces IP que poden assignar a ordinadors que formen part de la mateixa subxara qu3 l'ordinador de l'enunciat.
e) Indica si l'adreça IP = 192.1681.10.96/28 és correcta per un ordinador. Per què?.
f)
Indica si l'adreça IP = 192.168.10.206/28 és correcta per un ordinador. Per què?.
g)
Indica si l'adreça IP = 192.168.10.159/28 és correcta per un ordinador. Per què?.
h) Indica si l'ordinador amb adreça IP =
192.168.10.87/28 forma part de la mateixa subxarxa que l'ordinador de l'enunciat.

2
Hem de dividir la xarxa classe C  220.82.158.0/24 en 8 subxarxes, utilitzant la divisió en subxarxes convencional. Indica:
a) El número màxim d'ordinadors per subxarxa.
b)
Les IP de les 8 subxarxes.
c)
Les IP de broadcast de les 8 subxarxes.
d)
Els marges d'adreces IP que poden assignar a ordinadors per cadascuna de les subxarxes.
e) Indica si l'adreça IP = 220.82.158.96 és correcta per un ordinador. Per què?.
f)
Indica si l'adreça IP = 220.82.158.205 és correcta per un ordinador. Per què?.
g)
Indica si l'adreça IP = 220.82.158.159 és correcta per un ordinador. Per què?.

3- Hem de dividir la xarxa classe C  211.97.23.0/24, en 7 subxarxes. La 1a subaxarxa té 27 ordinadors i el router R1, la 2a
subaxarxa té 23 ordinadors i el router R2, la 3a subaxarxa té 29 ordinadors i el router R3, la 4a subaxarxa té 20 ordinadors i el router R4, la 5a subaxarxa uneix R1 amb R2, la 6a subaxarxa uneix R2 amb R3, i  la 7a subaxarxa uneix R3 amb R4. 
a) Demostra que podem fer subxarxes utilitzant el mètode de divisió en subxarxes convencional.
b) Indica les adreces IP de les 7 subxarxes.
c)
Indica les adreces IP de broadcast de les subxarxes.
d)
Indica les d'adreces IP que poden assignar a ordinadors per cadascuna de les subxarxes.
e)
Indica el número total de subxarxes lliures i d'adreces IP lliures.
f)
Indica un problema important que pot tenir en aquest concret la divisió en subxarxes que s'ha trobat.

4- Hem de dividir la xarxa classe B  176.113.0.0/16, utilitzant la divisió en subxarxes convencional, en 15 subxarxes la més gran  de les quals té 506 ordinadors. Troba:

a)
Totes les solucions vàlides, indicant:
    1- Número de subxarxes posibles
    2- Número d'ordinadors  per subxarxa.
b)
Raona quina és en principi la millor solució de totes les que has trobat.
c)
Amb la divisió en xarxes proposada a partir de la resposta de l'apartat anterior, Indica quin és l'adreça de subxarxa, l'identificador de subxarxa, el marge d'adreces d'ordinadors i l'adreça de broadcast de la 5a subxarxa posible.
d) Indica un problema important que pot tenir en aquest concret la divisió en subxarxes que s'ha trobat.

5- Hem de dividir la xarxa classe C  205.45.222.0/24 en 7 subxarxes, utilitzant el mètode VLSM. La 1a subaxarxa té 100 ordinadors i el router R1, la 2a subaxarxa té 50 ordinadors i el router R2. La 3a subaxarxa té 10 ordinadors i el router R3. La 4a subaxarxa té 10 ordinadors i el router R4. La 5a subaxarxa uneix R1 amb R2, la 6a subaxarxa uneix R2 amb R3, i  la 7a subaxarxa uneix R3 amb R4. 
a)  Demostra que no podem fer subxarxes utilitzant el mètode de divisió en subxarxes convencional.
b)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 1. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
c)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 2. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
d)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 3. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
e)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 4. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
f)
  Troba l'adreça IP i màscara de cadascuna de les 3 subxarxes de routers. Indica les IP vàlides pels routers.

7- Hem de dividir la xarxa classe B 137.145.0.0 en 7 subxarxes
, utilitzant el mètode VLSM. La 1a subaxarxa té 5700 ordinadors i el router R1, la 2a subaxarxa té 1500 ordinadors i el router R2, la 3a té 340 ordinadors i el router R3, i la 4a en té 72 i el router R4. D'altra banda, la 5a subxarxa uneix R1 amb R2, la 6a subaxarxa uneix R2 amb R3, i  la 7a subaxarxa uneix R3 amb R4.
a) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 1. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
b)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 2. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
c)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 3. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
d)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 4. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
e) Troba l'adreça IP i màscara de cadascuna de les 3 subxarxes de routers. Indica les IP vàlides pels routers.

8- Ens han assignat l'administració de la xarxa  IPv6 2001:0DB8:CD02/48 i hem de crear 5 subxarxes.
La 1a subaxarxa té 8900 ordinadors i està connectada a una interfície del router R1, la 2a subaxarxa té 7800 ordinadors i i està connectada a una interfície del del router R1, la 3a té 13400 ordinadors i i està connectada a una interfície del del router R2, i la 4a en té 5200 i i està connectada a una interfície del del router R2. D'altra banda, la 5a subxarxa uneix R1 amb R2.
a) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 1. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
b)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 2. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
c)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 3. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
d)
Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 4. Indica el número d'ordinadors que podem posar dins d'aquesta subxarxa. Indica la seva adreça de broadcasts. Indica el marge d'adreces IP vàlides per ser assignades a ordinadors.
e) Troba l'adreça IP i la màscara de la subxarxa 5. Indica les IP vàlides pels routers.