PRÀCTICA 4c: CONFIGURACIÓ INICIAL I DE LES INTERFÍCIES DE XARXA D'UN ROUTER CISCO DE LA SÈRIE 2800

a) Cables UTP
Cable UTP (Exemple 1 - pdf)
Cable UTP (Exemple 2 - pdf)
Cable UTP (Exemple3 - mp4)


b) Reset del router
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_password_recovery09186a0080094675.shtml
https://peterpap.net/index.php/Reset_a_Cisco_2800_series_router_to_factory_default_without_the_enable_password
https://www.youtube.com/watch?v=YRGfiHIJ860
1- Connecta't al router via consola (http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008010ff7a.shtml#Cat8510).
2.a) Conenctat al router des de gtkterm:
     * Instal·la el programa des dels dipòsits de Debian o Ubuntu.
     * Fes el teu usuari per defecte membre del grup dialout.
2.b) Connectat des de Hyperterminal o putty en Windows.
3-  Amb la informació que trobaràs aquí -->
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_password_recovery09186a0080094675.shtml segueix els següents passos:
     a) Realitza el primer pas del procediment 1
     
b) Realitza els passos 1 a 15 del procediment 2
             NOTA 1:  En el pas 6 és millor aturar i tornar a posar en marxa el router.
             NOTA 2: En el pas 13 és millor executar copy  running-config  startup-config
            
NOTA 3: En el pas 14 s'ha de reiniciar el router amb la targeta connectada.
4- Comprova que pots executar enable. Comprova que fent show  config  el router ha estat reinicialitzat i que s'ha creat l'usuari cisco.

c) Configuració del Router

1.- Dispositius: a) Un Router sèrie 2800, b) Un PC c) Un conversor USB a RS232.
2.-
Configura el nom del teu router com a RouterX (a on X és el teu número de grup).
3.- Configura  la contrasenya encriptada necessària per accedir al modes privilegiat i de configuración . La contraseya serà fjeclot.
4.- Configura  la contrasenya necessària per accedir des de consola. La contraseya serà fjeclot.
5.- Configura la contrasenya d'accés via terminal virtual (VTY), o sigui, via Telnet. La contraseya serà fjeclot per les línies virtuals 0 a 15.
6.- Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/0 del router. Assigna a FastEthernet0/0 del RouterX l'adreça IP 192.168.1.X/24
(a on X és el teu número de grup).
7.- Aixeca (activa) les interfícies FastEthernet0/1 del router. Assigna a FastEthernet0/1 del RouterX l'adreça IP 192.168.2.X/24 (a on X és el teu número de grup).
8.- Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/0 del router. Assigna a Serialt0/3/0 del Router0X l'adreça IP 10.1.1.X1/24 (a on X és el teu número de grup). És un DCE. Clock rate 56000.
9.- Aixeca (activa) les interfícies Serial0/3/1 del router. Assigna a Serialt0/3/1 del Router0X l'adreça IP 10.1.2.X/24 (a on X és el teu número de grup). És un DCE. Clock rate 56000.
10.- Configura el banner del router amb el següent missatge del dia (MOTD): "Benvinguts al RouterX".
11.- Mostra la configuració del router.
12.- Copia  la configuració del router de la running-memory a la startup-memory.

13.-  Assigna a la interfície de xarxa del teu PC  l'adreça IP 192.168.1.20/24, amb router 192.168.1.X i DNS 8.8.8.8. Connecta el teu ordinador a la interfície  FastEthernet0/0 del RouterX. Fes un ping des del teu ordinador al router.
15.- Assigna a la interfície de xarxa del teu PC  l'adreça IP 192.168.2.20/24, amb router 192.168.2.X i DNS 8.8.8.8. Connecta el teu ordinador a la interfície  FastEthernet0/1 del RouterX.Fes un ping des del router al teu ordinador.