PRÀCTICA 2b: REDUNDÀNCIA I PROTOCOL STP AMB PACKET TRACERT-I


A) DOCUMENTACIÓ
(1) http://www.cisco.com/c/m/en_us/techdoc/dc/reference/cli/nxos/commands/l2/show-spanning-tree.html
(2)
http://www.omnisecu.com/cisco-certified-network-associate-ccna/how-to-enable-or-disable-spanning-tree-protocol-stp.php

B) CONFIGURACIÓ I COMPROVACIONS INICIALS


1.-
Crea els següent xarxa amb commutadors i ordinadors:2.- Configura el commutador S1 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: S1
    b) Desactiva totes les interfícies de xarxa fast ethernet i gigabit ehernet excepte  Fa0/1,Fa0/2 i Fa0/3
    c) Configura Fa0/1 i Fa0/2 en mode trunk
   

3.- Configura el commutador S2 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: S2
    b) Desactiva totes les interfícies de xarxa fast ethernet i gigabit ehernet excepte  Fa0/1,Fa0/2, Fa0/6,
Fa0/11 i Fa0/18
    c) Configura Fa0/1 i Fa0/2 en mode trunk


4.- Configura el commutador S3 amb les següents característiques:
    a) Nom del Switch: S3
    b) Desactiva totes les interfícies de xarxa fast ethernet i gigabit ehernet excepte  Fa0/1, Fa0/2 i Fa0/3

    c) Configura Fa0/1 i Fa0/2 en mode trunk


5.- Comprova que el protocol SPANNING-TREE està activat per defecte als 3 commutadors (*1).

6.- Comprova que hi ha un port troncal d'un commutador deshabilitat.  Quin és el motiu?

7.- Comprova que es pot fer ping entre tots els ordinadors

C) COMPROVACIÓ DE REDUNDÀNCIA

1.- Desactiva el port troncal actiu del commutador que té l'altre port troncal deshabilitat  i comprova que passa.  Quin és el motiu d'aquest comportament del Switch?

2.- Comprova que es pot continuar fent ping entre tots els ordinadors


D) COMPROVACIÓ DEL RESTABLIMENT DE LA CONNEXIÓ

1.- Torna a activar el port troncal desactivat anteriorment. Comprova que passa. 

2.- Comprova que es pot continuar fent ping entre tots els ordinadors

E) ALTRES COMPROVACIONS

1.- Torna a fer la mateixa prova amb qualsevol port troncal no deshabilitat pel protocol STP i comprova que s'estableix un nou camí per les trames.

F) TEMPESTA DE BROADCAST

1.- Canvia l'adreça IP de l'ordinador PC5 de manera que ara sigui 172.17.10.35/24.

2.- Assegura't que a la taula ARP de l'ordinador PC1 no es troba una entrada per relacionar la MAC de PC5 amb la seva nova IP. Executa des de PC1 l'ordre arp -a.

3.- Deshabilita el protocol STP (*2) dels 3 commutadors.

4.- Realitza un ping de PC1 a PC5.  Comprova l'estat en el qual es queden les interfícies dels commutadors. Què significa el color verd fosc de les interfícies del commutadors?. Comprova que ara no pots fer ping entre cap ordinador. Què ha passat?

5.- Torna a habilitar el el protocol STP (*2) dels 3 commutadors i comprova que tot torna a funcionar amb normalitat.