PRÀCTICA 1b: CÒPIA DE SEGURETAT DE LA CONFIGURACIÓ DE DISPOSITIUS CISCO VIA TFTP AMB PACKET TRACERT

1a Part: Crea una configuració inicial per  commutador Catalyst 2960

1.-
Dispositius:
            a) Un Switch Catalyst 2960           
            b) Un ordinador de tipus servidor.
2.- Fes que el nom del commutador  sigui Switch00.
3.- Crea una  nova LAN virtual VLAN 2.
4.- Posa a  la VLAN2 el nom "professors".
5.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/3 a FastEthernet0/8 a VLAN2.
6.-
Crea una  nova LAN virtual VLAN 3.
7.- Posa a la VLAN3 el nom "alumnes".
8.- Afegeix les interfícies FastEthernet0/9 a FastEthernet0/14 a la VLAN3.
9.- Comprova les xarxa VLANs que hi han actualment al teu commutador.
10.- Fes que l'adreça de gestió del commutador Switch00 sigui 10.0.0.1/24 (4).

2a Part: Fes una còpia de seguretat de la configuració del commutador via TFTP

1.- Afegeix un servidor. Connecta el servidor a FastEthernet0/1. Assigna al servidor l'adreça IP 10.0.0.2/24. Comprova que hi ha connectivitat entre el commutador i el servidor.
2.- Activa
el servei TFTP del servidor. 
3.- Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).
4.- Copia la configuració running-config del commutador a un fitxer de nom BackupRunningConfigSwitch00 dins del servidor. (1)
5.- Copia la configuració startup-config del commutador a un fitxer de nom BackupStartUpConfigSwitch00 dins del servidor. (1)
6.- Comprova que els fitxers s'han pujat al servidor TFTP.

3a Part: Restaura la configuració d'un commutador a partir de la còpia de seguretat del servidor TFTP
1.- Esborra VLAN2 i VLAN3 del commutador Switch00 (2). Comprova que has esborrat les VLAN. Copia el fitxer running-config dins del fitxer  startup-config.  Reinicia el commutador i comprova que has perdut la configuració de VLANs. Pots reiniciar el commutador executant l'ordre reload.
2.- Copia el fitxer  BackupRunningConfigSwitch00  del servidor al fitxer running-config del commutador (3).  Comprova que tornes a tenir les VLANs. Ara copia running-config al fitxer startup-config. Reinicia el commutador i comprova que tornes ha tenir la configuració de VLANs.

4a Part: Copia la configuració d'un commutador en un nou commutador a partir de la còpia de seguretat del servidor TFTP
1.- Afegeix un nou commutador Catalyst 2960. Posa l'adreça IP de gestió 10.0.0.3/24 al nou commutador (4).
2.- Connecta el servidor a FastEthernet0/1 del nou commutador.  Copia el fitxer  BackupStartUpConfigSwitch00 del servidor al fitxer runnning-config del nou commutador (3).  Comprova que tens les mateixes VLANs que el primer commutador. Canvia el nom del commutador i fes que s'anomeni Switch01. Ara copia running-config a fitxer startup-config. Reinicia el commutador i comprova que tens un commutador amb identica configuració que Switch00 per amb el nom canviat a Switch01.

5a Part: Configuració inicial i còpia de seguretat de la configuració d'un encaminador 2811 via TFTP

1.- Afegeix un nou encaminador  2811. Fes que el nom del nou encaminador sigui a Router00. Fes que l'adreça IP de FastEhternet0/0 sigui 10.0.0.4/24
2.- Connecta el servidor a FastEthernet0/0 de l'encaminador. Comprova que hi ha connectivitat.
3.- Copia el fitxer de configuració en execució (running-config) al fitxer de configuració d'inici (startup-config).
4.- Copia la configuració running-config de l'encaminador a un fitxer de nom BackupRunningConfigRouter00 dins del servidor.
5.- Copia la configuració startup-config del commutador a un fitxer de nom BackupStartUpConfigRouter00 dins del servidor.
6.- Comprova que els fitxers s'han pujat al servidor TFTP.


Documentació
(1)  http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/46741-backup-config.html#tftp -->  Llegeix el 2n pas:  "Copy the running configuration file to the TFTP server" . Encara que l'exemple sigui per un router, també val per un commutador. També és vàlid per copiar el fitxer startup-config. També pots llegir la diapostiva 11.2.3-2 del curs de CISCO.
(2) http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swvlan.html#wp1236518
(3)  http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/46741-backup-config.html#tftp -->  Llegeix el 4t pas "Copy the configuration file from the TFTP server to a new router in privileged (enable) mode which has a basic configuration". Encara que l'exemple sigui per un router, també val per un commutador.
(4)  Recorda que l'adreça de gestió s'assigna a la interfície virtual VLAN 1. Pots repassar la pràctica 1a del m07uf2 a la secció configuració inicial.