TAULES D'ENCAMINAMENT ESTĄTIQUES-II

CONFIGURACIÓ A REALITZAR
1- Configura una xarxa d'acord amb l'esquema de xarxa de la figura
2- Modifica les  taules d'encaminament dels Router0 a Router 3 per poder comunicar PC0 amb PC1:

AJUT PER LA CONFIGURACIÓ A REALITZAR
1- Per poder enviar un paquet de PC0 a PC1 cal que els routers Router1 i Router2 tinguin una entrada estątica dins de la taula d'encaminament que informi que per arribar a la xarxa 192.168.10.0/24 s'ha de reenviar el paquet al Router que té a la seva dreta.
2-
Per poder enviar un paquet de PC1 a PC0 cal que els routers Router1 i Router2 tinguin una entrada estątica dins de la taula d'encaminament que informi que per arribar a la xarxa 192.168.1.0/24 s'ha de reenviar el paquet al Router que té a la seva esquerra.
3-
Per poder enviar un paquet de PC0 a PC1 cal que el Router0 tingui una entrada estątica dins de la taula d'encaminament que informi que per arribar a la xarxa 192.168.10.0/24 s'ha de reenviar el paquet al Router1. No cal crear una entrada per 192.168.1.0/24 perquč estą connectat directament.
4- Per poder enviar un paquet de PC1 a PC0 cal que el Router3 tingui una entrada estątica dins de la taula d'encaminament que informi que per arribar a la xarxa 192.168.1.0/24 s'ha de reenviar el paquet al Router2. No cal crear una entrada per 192.168.10.0/24 perquč estą connectat directament.   

COMPROVACIÓ
1- Comprova  connectivitat entre equips fent ping entre PC0 i PC1.

ESQUEMA DE LA XARXA