EXEMPLES DE REGISTRES DNS PER UN SERVIDOR EN LINUX

$TTL 1d
@                   IN  
SOA asix2-m08.fjeclot.net.      
root.fjeclot.net.  (


2013111301 ; Serial
21600 ; Refresh
1800 ; Retry
604800 ;Expiry
900 ) ; MinimumIN NS asix2-m08.fjeclot.net.


;A partir d'aquest punt, heu de posar la resta de noms d'ordinador del domini i la seva IP
asix2-m08  
IN   
A  
192.168.1.2 
; Servidor DNS de fjeclot.net
  
host00
IN
A
192.168.1.3
 ; L'adreça IP de la teva màquina virtual Windows XP

host01
IN
A
192.168.1.4
; L'adreça IP de la teva màquina virtual Ubuntu

www
IN
CNAME        
asix2-m08
; www és un àlies de asix2-m08