M06-Administració de Sistemes Operatius
UF1-Administració avançada de sistemes operatius ASIX2
Pràctica 4: Control de serveis i de  l'arrencada del sistema
7-2-2018

CONTROL DE SERVEIS DURANT L'ARRENCADA DEL SISTEMA

CONDICIONS DEL TREBALL

1- El  dia 7-02-2018. Comprovaré que la part de la correcció de la pràctica

DOCUMENTACIÓ
a) Documentació IOC sobre el procés d'arrencada del sistema
b) Una altra pàgina amb documentació sobre arrancada del sistema
c) Documentació sobre chkconfig i sysv-rc-conf
d) El format dels sripts d'inici del sistema

PRÀCTICA (1a PART): NIVELLS D'EXECUCIÓ (RUNLEVELS)
1- Instal·la chkconfig i
sysv-rc-conf.
2- Comprova el nivell d'execució amb el qual arrenca el teu sistema debian.
3- Comprova els  serveis que es  posen en  marxa en el moment  de l'arrancada del teu sistema debian. Comprova si els servidors de SAMBA haurien d'estar funcionant i si realment ho estan. Raona el motiu.
4- Passa el teu  sistema al runlevel 1. Comprova que passa. Raona el motiu. Comprova quin serveis haurien d'estar funcionant a aquest nivell. Comprova que els servidors SAMBA no estan funcionant i raona el motiu.
5- Des del runlevel 1 passa al runlevel 6. Comprova que passa. Raona el motiu.
6- Comprova per quins nivells d'execució arrenquen els servidor de  SAMBA.
7- Fes que no es posin  en marxa el servidor de  SAMBA durant el procés d'arrencada del sistema. Comprova que els servidors de SAMBA desapareixen de tots els nivells d'execució.
8- Fes que els servidors de SAMBA tornin a arrencar durant el procés d'arrencada del sistema. Comprova que els servidors apareixen novament a tots els nivells d'execució a on haurien de sortir.

PRÀCTICA (2a PART): MODIFICANT ELS NIVELLS D'EXECUCIÓ PER DEFECTE
1- Amb sysv-rc-conf fes que el serveis de SAMBA no es posin en marxa durant el procés d'arrancada de l'ordinador pel nivell d'execucio 3. Torna a comprovar amb sysv-rc-conf els nivells d'execució pels quals es posen en marxa els servidors de SAMBA.  Comprova els canvis en els enllaços pel nivell 3 del sistema.
2- Amb sysv-rc-conf fes que els serveis de SAMBA es posin en marxa novament durant el procés d'arrancada de l'ordinador pel nivell d'execucio 3. Torna a comprovar amb sysv-rc-conf els nivells d'execució pels quals es posen en marxa els servidors de SAMBA.  Comprova els canvis en els enllaços pel nivell 3 del sistema.
3- Utilitzant sysv-rc-conf deshabilita 
el serveis SAMBA per tots els nivells d'execució menys el 4.Torna a comprovar amb sysv-rc-conf els nivells d'execució pels quals es posen en marxa els servidors de SAMBA.  Comprova els canvis en els enllaços pels nivell 2,3,4 i 5 del sistema.

PRÀCTICA (3a PART): MODIFICANT ELS NIVELLS D'EXECUCIÓ PER DEFECTE DIRECTAMENT EN ELS SCRIPTS D'ARRENCADA DEL SISTEMA
1- Edita /etc/init.d/smbd i /etc/init.d/nmbd. Fes que SAMBA arrenqui per defecte pels nivell d'execució 5. Fes que s'aturi pels nivell d'execuió 0, 1 ,2,3,4, i 6. Executa l'ordre update-rc.d per esborrar primer i actualitzar després els enllaços pels serveis de SAMBA. Comprova els canvis en els nivells d'execució.
2- Edita /etc/init.d/sambd
i /etc/init.d/nmbd. Deixa l'arrancada i aturada dels servidors de SAMBA com estaven originalment. Comprova els canvis en els nivells d'execució.

CORRECCIÓ DE LA PRÀCTICA
1.- Descarrega el fitxer echod.c i compila-ho (Executa: gcc  -O  echod.c  -o  echod). Ara tens un programa servidor anomenat echod. Copia-ho al directori adequat. Comprova que  que el propietari i el grup amb permisos especials siguin els adequats i si no ho són, canvia'ls.
2.- Descarrega
echo. Aquest fitxer és un arxiu de guió que serveix per  aturar i posar en marxa el servidor echod. Copia-ho al directori adequat. Comprova que  que el propietari i el grup amb permisos especials siguin els adequats i si no ho són, canvia'ls. Comprova els permisos i fes que siguin els correctes.
3- Comprova que amb l'ordre service ara pots aturar, posar en marxa i reiniciar el servidor echod a partit de l'arxiu de guió echo. Comprova per quin port escolta el servidor.
4-
El programa és un servidor que fa un eco (repeteix) de qualsevol cadena de caracters enviada pel client. No existeix un client i per comprovar el seu funcionament s'ha d'utilitzar el programa telnet. Connecta-t'hi des de  la màquina host via client telnet (si no ho tens, instala-ho). Comprova el seu funcionament.
5- Fes que el programa es posi en marxa durant l'arrancada de l'ordinador pels seus nivell d'execució per defecte. Comprova que s'ha creat l'enllaç pel nivell d'execució 5.